อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 เด็กอาชีวะกับความปลอดภัย

สุรชัย สังขะพงศ์
Consultant-Occupational safety and Health
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


เมื่อพูดถึงเด็กอาชีวะผู้คนทั่วไปมักจะนึกไปถึงการทะเลาะวิวาทกันของเด็กๆในต่างสถาบันตามที่เป็นข่าวนั่นเป็นเพียงส่วนน้อยของเด็กอาชีวะที่มี ส่งผลถึงชื่อเสียงของชาวอาชีวะในแง่ลบไปทั้งประเทศ ซึ่งในขณะเดียวกันนี้ประเทศไทยกำลังขาดแรงงานที่มีฝีมือมากขึ้นเรื่อยๆ การทำงานของบุคลากรเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญของชาติไทยเลยที่เดียว จากวัยที่เป็นเด็กอาชีวะเรียนจบมาไปทำงาน มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากงานในสายอาชีพช่างฝีมือต่างๆเช่นงานซ่อมบำรุงที่ทำงานกับเครื่องที่มีความเสี่ยงอันตรายการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงงานมีอยู่ในระดับหนึ่งเลยที่เดียวครับ แต่เรื่องนี้ ได้มีผู้ใหญ่ใจดีเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้จึงมุ่งสนใจไปสำรวจวิธีการเรียนการสอนถึงเด็กอาชีวะดังกล่าวสมควรจะต้องสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เกิดความคุ้นชินก่อนเรียนจบ เมื่อเข้าไปทำงานเป็นช่างต่างๆแล้ว ไม่ต้องไปปรับตัวในเรื่องจิตสำนึกความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยกลายเป็นพฤตกรรมที่ดีกันเลยที่เดียว จากการที่มีโอกาสได้เรียนถามอาจารย์มาในหลายๆวิทยาลัยอาชีวะ การสอนในวิชาด้านความปลอดภัยนั้นเป็นอย่างไร คำตอบคือ มีครับ แต่วิชาด้านความปลอดภัยนั้น มีอยู่ 2 หน่วยกิจ ในระดับ ปวช อาจารย์ท่านยังตอบต่อไปว่าการสอนเรื่องความปลอดภัยน้อยมาก และอาจารย์ผู้สอนเองก็ยังไม่ชำนาญมากนักในวิชานี้ เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่นั้นมาจากทางสายช่างแทบทั้งสิ้น ทาง ผู้ใหญ่ใจดี จึงได้ให้งบประมาณสนับสนุนโครงการนี้ขึ้นมา ได้มองเห็นความสำคัญถึงเรื่องนี้ ควรเริ่มสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆตั้งแต่นักศึกษาชั้น ปวช ปีที่ 1 เลย ในปัจจุบันการทำงานในโรงงานภาคอุตสาหกรรมส่วนมากนั้น จะคัดรับบุคคลากรที่มีจิตสำนึกเรื่องความภัยจะมาก่อนจะการทำงานดีแค่ไหน แต่ถ้าไม่ปลอดภัยจะส่งผลเสียย่อมเกิดกับหลายๆฝ่าย ผมเองได้รับมอบหน้าที่เรื่องของการอบรมและให้คำปรึกษากับอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้อาจารย์ไปขยายผลต่อ และต้องติดตามโครงการนี้โดย Chevron Enjoy Science - TVET Event: มีการอบรมด้านความปลอดภัยให้อาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวะหลายแห่งในประเทศไทยเป็นโครงการนำร่อง 5 ปี “Safety Management Training for Leaders” อบรมไปเมื่อวันที่ 24-26 November, 2015 Meeting Room A 523, Thai-German Instituteเป็นโครงการที่ดีมาก หลังจากอบรม ทางคณะได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ฝึกสอนในวิทยาลัยอาชีวะ และให้คำปรึกษาไว้ และมีการตรวจติดตามผล อาจารย์ที่เข้าโครงการจะมีความรู้งานด้านความปลอดภัยและเพื่อปรับปรุงในแต่ละพื้นที่ไม่ปลอดภัยให้ปลอดภัย ยังมีการเข้าไปให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในแต่ละวิทยาลัยอาชีวะเป็นระยะอีกด้วยตัวอย่างภาพแสดงถึงที่มีการ Audit พบการกระทำที่ไม่ปลอดภัยในหลายเรื่อง และการให้คำปรึกษาเรื่องเป็นอันตรายและให้มีระบบการป้องกันในระหว่างการเรียนการสอนการฝึกงานและเด็กอาชีวะเองที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตั้งแต่วันนี้รวมไปถึงความเสี่ยงของพื้นที่เรื่องการใช้ถังความดันในWorkshopตลอดจนการใช้ก๊าซไวไฟในการป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ายังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องให้ความรู้กันอีกเป็นต้นครับ

โดยสามารถสรุปอุบัติเหตุจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของโครงการนำล่องนี้จากการสัมภาษณ์คณะอาจารย์ในหลายวิทยาลัยอาชีวะ อุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กส่วนมาก

อันดับ 1 ที่เกิดขึ้นได้แก่ ส่วน ตามากที่สุด เช่นผงเหล็กกระเด็นเข้าตาใน บริเวณ พื้นที่ workshop ที่วิทยาลัยเองมากที่สุดมีทุกวิทยาลัยอาชีวะที่เกิดขึ้นไม่มีระบบการป้องกันในการทำงานของเด็กเอง

อันดับที่ 2 ได้แก่ส่วนมือได้รับบาดเจ็บที่มือในขณะไปการฝึกงานในโรงงาน เป็นส่วนใหญ่

ดังนั้นเรื่องความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆสำหรับโครงการนี้ต้องใช้เวลาแต่ก็เริ่มแล้วครับต้องให้โอกาสกับทางวิทยาลัยอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการนี้ในการปรับปรุงพื้นที่ให้ปลอดภัยมากขึ้นและการเรียนการสอนที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ บุคคลากรอาชีวะจะต้องมีนิสัยอุตสาหกรรมที่ดีและจะดีขึ้นเรื่อยๆในโครงการนี้ ทั้งนี้ยังดำเนินการต่อไปจะมีเก็บข้อมูลเพื่อขยายผลเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กชาติไทยของเรา ผลที่เกิดขึ้นผมก็หวังว่าการสนับสนุนในทุกภาคส่วนจะช่วยให้มีการพัฒนามากขึ้นจะเห็นผลออกมาไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนครับ

********************************

ที่มา : www.npc-se.co.th     4ก.พ.2559
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th