อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 อบรม จป.วิชาชีพ รีเทิร์น

ศศิภา เลิศจินตนาการ
ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Sasipa.l@npc-se.co.th
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


ถึงเวลาของการอบรม จป.วิชาชีพ อีกครั้งแล้ว สำหรับท่านใดที่สนใจ ลองติดตามรายละเอียดที่จะอธิบายต่อไปนี้ดูนะคะ หลังจากที่มีการจัดอบรม จป.วิชาชีพรุ่นสุดท้ายไปเมื่อประมาณเดือนมีนาคม ปี 2554 มีหลายท่านที่คิดว่า คงไม่มีจป.วิชาชีพที่มาจากการอบรมอีกแล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ ก็ประมาณ 5 ปีได้แล้ว ความจริงแล้วหากเราอ่านกฎหมาย เราจะทราบว่า การอบรม จป.วิชาชีพ นั้นยังมีอยู่ เพียงแค่รอเวลา รอคนที่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้นเอง กฎหมายที่ว่านั้น คือกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

ข้อ 17 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ที่วงเล็บสอง (2) ระบุไว้ว่า สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด จากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง

และอีกฉบับหนึ่ง คือ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ข้อ 6 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ต้องเป็นลูกจ้างที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ที่วงเล็บหนึ่ง (1) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

เมื่ออ่านกฎหมายแล้ว ผู้เขียนเข้าใจว่า ผู้ที่จะสามารถเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คะ

1. เป็นลูกจ้าง

2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

3. ทำงานเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ที่สำคัญ ต้องแสดงหลักฐานว่ามีคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อนี้ให้ครบด้วยนะคะ

ปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่จะเริ่มมีการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ เพราะว่าย้อนไปเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ในขณะที่ได้มีการระงับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ เราก็ได้เริ่มมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูงขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับรุ่นแรกที่สอบผ่านและได้ทำงานพร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงให้กับสถานประกอบกิจการนั้นน่าจะครบ 5 ปี ในปี 2559 นี้ ถ้าเค้าเหล่านั้นยังคงเป็นลูกจ้างและเรียนจบปริญญาตรีแล้ว ก็จะสามารถมาสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยฝึกที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองได้ค่ะถ้าท่านใดสนใจเส้นทางสู่การเป็น จป.วิชาชีพ เส้นทางนี้ ท่านควรจะต้องเริ่มต้นจากการมาฝึกอบรมหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูงก่อนนะคะ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง นั้น มีดังนี้ค่ะ

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ

2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540 หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระเบเทคนิคมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างไรก็ตาม การทำงานเป็นจป.วิชาชีพนั้น เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราจำเป็นต้องใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงานในอาชีพนี้ คือ ความปลอดภัย นั่นเองค่ะ

****************************


ที่มา : www.npc-se.co.th     16ก.พ.2559
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


ในปี 2560 นี้ จะมีเปิดหลักสูตร อบรม จป.วิชาชีพ นี้เมื่อใดครับ ต้องการข้อมูลและกำหนดการครับ.
mebendazol y alcohol bhvormegeter.site mebendazol alcohol
amantadin m2 amantadin medikament amantadin pris
cefuroxim 400 diatblodtrykhvor.site cefuroxim 300mg
nix 30mm cartridge kit nix 30mm cartridge kit nix pille skilt
naltrexon bivirkninger naltrexon og fibromyalgi naltrexon for ms
esomeprazol erfaringer esomeprazol y embarazo esomeprazol depression
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
olanzapin yan etkileri apotekogmalk.site olanzapin teva
olanzapin yan etkileri apotekogmalk.site olanzapin teva
desloratadin je sogvitaminer.site desloratadin xyzal
duloxetin fibromyalgi ogsportkapsler.site duloxetin cena
efexor 0 75 mg efexor hinta efexor depot udtrapning
efexor 0 75 mg mogvitamineruden.site efexor depot udtrapning
  คุณ :   Mr.Suriya  เมื่อ :   5/20/2017 10:10:25 AM  E-mail :    pompam_620@hotmail.com
ciloxan eye drops gravidgraviditet.site ciloxan holdbarhed
amantadin m2 yforsendelse.site amantadin pris
metoclopramid tablete metoclopramid kaninchen metoclopramid qt
metoclopramid tablete metoclopramid medscape metoclopramid qt
omeprazol lever omeprazol kat omeprazol 20 mg pris
bioclavid staph aureus ordenonlinepris.site bioclavid virkning
naltrexon bivirkninger naltrexon og fibromyalgi naltrexon for ms
glimepirid zentiva 2 mg pgravidopkastning.site glimepirid 5 mg
cyklokapron for periods temperaturudslat.site cyklokapron singapore
olanzapin yan etkileri olanzapin depot olanzapin teva
desloratadin je sogvitaminer.site desloratadin xyzal
ranitidin 1a pharma edanmarkhalsbrand.site ranitidin tableta
dexamethason teszt mindstedosishvad.site dexamethason 0 5mg
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th