อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะ (ตอนที่1)

การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า (อาร์ค) และการเชื่อมโลหะด้วยความต้านทานหรือเชื่อมจุด

1. ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ

จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนต่างๆ ของร่างกายดังนี้

1.1 งานเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า (อาร์ค) ต้องใช้หน้ากากกรองแสง (Helmet) ที่เหมาะสมกับงานและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรม เห็นชอบสำหรับป้องกันสะเก็ดลูกไฟและรังสี

1.2 งานเชื่อมโลหะด้วยความต้านทานต้องใช้แว่นตา (Safety Glasses) สำหรับป้องกันสะเก็ดลูกไฟ

1.3 ต้องสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่สามารถป้องกันอันตรายจากสะเก็ดลูกไฟและไม่ลุกติดไฟง่าย

1.4 ต้องสวมรองเท้าชนิดหุ้มข้อหรือรองเท้านิรภัย (Safety shoes) ตามความเหมาะสม

1.5 ต้องสวมถุงมือหนังชนิดไม่เปิดปลายนิ้วมือ

2. เครื่องเชื่อมโลหะและอุปกรณ์

2.1 เครื่องเชื่อมโลหะแต่ละเครื่องต้องมีอุปกรณ์ป้องกันหรือสวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้า เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดและใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง

2.2 ตู้เชื่อมจะต้องต่อสายดินทุกเครื่อง

2.3 ห้ามใช้ลวดทองแดงแทนฟิวส์ตะกั่ว

2.4 สายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเหมาะสมกับงาน และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยเสมอ

3. บริเวณที่ปฏิบัติงาน

3.1 พื้นอาคารโรงงานต้องเป็นวัสดุทนไฟไม่ขรุขระหรือมีน้ำขัง

3.2 ผนังอาคารโรงงาน ต้องเป็นวัสดุทนไฟทึบ หรือมีวัสดุทนไฟปูปิดทับและสูงจากพื้นอาคารโรงงานไม่น้อยกว่า 2 เมตร

3.3 ต้องมีฉากที่ทำจากวัสดุไม่ติดไฟ สำหรับป้องกันแสง รังสี และสะเก็ดลูกไฟ

3.4 ต้องไม่วางวัสดุที่ติดไฟง่ายหรือวัสดุไวไฟ ไว้ในบริเวณที่ทำการเชื่อมโลหะ และในบริเวณใกล้เคียง

3.5 จะต้องมีการระบายอากาศในโรงงานและในบริเวณที่เชื่อมโลหะไม่เพียงพอ

3.6 จะต้องจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอ

*******************************


ที่มา : Thai Safety Work      16ก.พ.2559
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th