อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 ว่าด้วยเรื่อง “ฉลาก” สารเคมีอันตราย


นรุตม์ชัย ชมภูเทพ
ที่ปรึกษาอาวุโส อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
narutchai.c@npc-se.co.th
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัดมีลูกค้าหลายท่านได้โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของฉลากสารเคมีอันตรายที่ต้องปิดที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ซึ่งหลายท่านก็ยังสงสัยอยู่ว่าฉลากที่ถูกต้องควรมีลักษณะอย่างไร และอ้างอิงจากมาตรฐานหรือกฎหมายอะไร

ผมได้สืบค้นข้อมูลจากกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ของกระทรวงแรงงานที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อปี 2556 ได้ใจความสรุปว่า

ตามหมวด ๒ เรื่อง ฉลากและป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ระบุไว้ว่า

ให้นายจ้างจัดให้มีการปิดฉลากที่เป็นภาษาไทยมีขนาดใหญ่พอสมควร อ่านง่าย คงทน ไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย และฉลากนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name)

(2) ชื่อสารเคมีอันตราย (hazardous substances)

(3) รูปสัญลักษณ์ (pictograms)

(4) คำสัญญาณ (signal words)

(5) ข้อความแสดงอันตราย (hazard statements)

(6) ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย (precautionary statements)

หากไม่สามารถปิดฉลากตามที่กล่าวมาได้ ให้กำหนดวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้ลูกจ้างได้รู้ถึงรายละเอียดของสารเคมีอันตราย ณ บริเวณที่มีการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนั้น

จะเห็นได้ว่า อย่างน้อยในฉลากต้องมีองค์ประกอบ 6 ส่วนด้วยกัน ซึ่งวันนี้ผมได้จัดทำตัวอย่างของฉลากมาเพื่อให้ท่านได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำตามภาพด้านล่างครับ

หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้แนวทางในการจัดทำฉลากสารเคมีอันตรายแล้วนะครับ ฉบับหน้าเจอกันใหม่ครับ…..

ที่มาของข้อมูล :

1.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556

2.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556

ที่มา : www.npc-se.co.th     9พ.ค.2559
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


ได้ความรู้มากเลยค่ะ ขอบคุณนะค่ะ ^••^
amantadin m2 yforsendelse.site amantadin pris
amantadin m2 amantadin medikament amantadin pris
malonetta hovedpine malonetta diarre malonetta ingredients
nix 30mm cartridge kit kobenhavnhjerte.site nix pille skilt
nix 30mm cartridge kit nix 30mm cartridge kit nix pille skilt
naltrexon bivirkninger naltrexon tabletten naltrexon for ms
naltrexon bivirkninger naltrexon og fibromyalgi naltrexon for ms
mesalazin 1000 mg mesalazin indikation mesalazin forum
naltrexon wiki naltrexon accord 50 mg naltrexon alkohol
desloratadin je desloratadin 1a pharma desloratadin xyzal
  คุณ :   จป.เด็กดอย  เมื่อ :   5/10/2016 2:23:53 PM  E-mail :   
zitromax 40 mg zitromax bivirkninger zitromax 500 mg pris
malonetta hovedpine malonetta virkning malonetta ingredients
nix 30mm cartridge kit nix brawlhalla nix pille skilt
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
amantadin 500 amantadin koma amantadin medikament
desloratadin je desloratadin 1a pharma desloratadin xyzal
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th