อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
 
 ความร้อนกับการทำงาน

ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน มนุษย์รับรู้ได้โดยการสัมผัสพลังความร้อนที่อยู่ใกล้วัตถุจะอยู่ในรูปของพลังงานจลน์ของโมเลกุลของวัตถุนั้น เมื่อวัตถุได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นโมเลกุลของมันจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้น พลังงานความร้อนสามารถเปลี่ยนกลับเป็นพลังงานรูปอื่นได้ และความร้อนสามารถถ่ายเทระหว่างคน และสิ่งแวดล้อมในรูปของการนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การระเหยและการเผาผลาญความร้อนจากกระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism)

ความร้อนในการทำงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ความร้อนแห้ง
เป็นความร้อนที่เล็คลอดจากอุปกรณ์ในกรรมวิธีการผลิตที่ร้อน และมักจะอยู่รอบๆ บริเวณที่ทำงาน

2. ความร้อนชื้น เป็นสภาพที่มีไอน้ำ เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศซึ่งเกิดจากกรรมวิธีผลิตแบบเปียก

แหล่งกำเนิดความร้อนในอุตสาหกรรมมักเกิดมาจากเตาหลอม เตาเผา เตาอบ หม้อไอน้ำ และบางครั้งเกิดจากในขบวนการผลิต ซึ่งมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานที่ต้องทำงานในบริเวณใกล้เคียง

กลไกของร่างกายในการควบคุมความร้อน

โดยปกติร่างกายของมนุษย์มีอุณหภูมิปกติอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส หรือ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งควบคุมโดยศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่สมองส่วนไฮโปธารามัส ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการระบายความร้อนโดยต่อมเหงื่อ การถ่ายเทความร้อนของร่างกายมีทั้งการนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อน การถ่ายเทความร้อนของร่างกายจะดีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น กระแสลมจะช่วยให้มีการพาความร้อนได้ดี ในบรรยากาศที่มีความชื้นน้อย ทำให้การระเหยของเหงื่อจากร่างกายจะทำได้มาก และการที่ร่างกายคนงานต้องทำงานในที่ที่มีอุณหภูมิสูง การระบายความร้อนจากบรรยากาศจะถูกพาเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์มากกว่าที่ร่างกายจะสามารถระบายความร้อนออก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพร่างกาย โดยปกติร่างกายจะได้รับความร้อนจาก 2 ทาง

1. พลังงานเมตาบอลิซึมระหว่างการทำงาน เกิดจากการเผาผลาญในร่างกาย

2. พลังงานความร้อน เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ในกระบวนการผลิต)

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่สำคัญของความร้อนที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย

1. ความชื้นของอากาศ

2. ความเร็วลม

3. การแผ่รังสีความร้อน

4. ที่ตัวคนงาน ได้แก่

- ชนิดของเสื้อผ้า

- เพศชายหรือหญิง

- โรคประจำตัว

- การปรับตัวของคนงานให้เข้ากับความร้อนและรวมถึงสภาพการทำงาน

- รูปร่าง (อ้วนหรือผอม)

- อายุ

ประเภทอุตสาหกรรมที่เลี่ยงต่อความร้อนในการทำงาน

1. โรงงานประเภทหล่อโลหะ, หลอมโลหะ, ถลุงโลหะ และรีดโลหะ

2. โรงงานทำแก้ว, เซรามิค

3. โรงงานทำขนม/อาหาร ที่ต้องใช้เตาเผา หรือเตาอบ

4. โรงงานฟอกหนัง

5. โรงงานเคลือบดินเผา

6. โรงงานทำยาง

7. โรงงานทำกระดาษ

8. โรงงานทำซักรีด

9. โรงงานทำสีย้อมผ้า

10. งานเหมืองใต้ดิน หรือลักษณะที่ใกล้เคียงกัน (ในอุโมงค์และในถ้ำ)

11. ช่างเครื่อง หรือบุคคลอื่นที่ทำงานอยู่ใต้ท้องเรือ หรือทำงานในบริเวณที่อับอากาศ

12. คนงานก่อสร้าง กลุ่มชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ หรืองานที่ต้องทำงานในที่โล่งแจ้ง และได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง

อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพคนงานที่ทำงานในที่ร้อน

เมื่อร่างกายได้รับความร้อน หรือสร้างความร้อนขึ้น จึงต้องถ่ายเทความร้อนออกไป เพื่อรักษาสมดุลย์ของอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งปกติอยู่ที่ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 37 องศาเซลเซียส ถ้าร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลย์ของระบบควบคุมความร้อนได้จะเกิดความผิดปกติและเจ็บป่วย ลักษณะอาการและความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น พอสรุปได้ดังนี้

1. การเป็นตะคริวเนื่องจากความร้อน (Heat Cramp)

ร่างกายที่ได้รับความร้อนมากเกินไป จะสูญเสียน้ำ เกลือแร่ไปกับเหงื่อ ทำให้กล้ามเนื้อเสียการควบคุม เกิดอาการเป็นตะคริว กล้ามเนื้อเกร็ง

2. เป็นลมเนื่องจากความร้อนในร่างกายสูง (Heat Stroke) ทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่สมองไม่สามารถทำงานปกติ จะนำไปสู่อาการ คลื่นไส้ ตาพร่า หมดสติ ประสาทหลอน โคม่า และอาจเสียชีวิตได้

3. การอ่อนเพลียเนื่องจากความร้อน (Heat Exhaustion) เนื่องจากระบบหมุนเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เต็มที่ ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เป็นลม หน้ามืด ชีพจรเต้นอ่อนลง คลื่นไส้ อาเจียน ตัวซีด

4. อาการผดผื่นขึ้นตามบริเวณผิวหนัง (Heat Rash) เกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมเหงื่อทำให้ผื่นขึ้น เมื่อมีอาการคันอาจมีอาการคันอย่างรุนแรงเพราะท่อขับเหงื่ออุดตัน

5. การขาดน้ำ (Dehydration) เกิดอาการกระหายน้ำ ผิวหนังแห้ง น้ำหนักลด อุณหภูมิสูง ทำให้ชีพจรเต้นเร็ว รู้สึกไม่สบาย

6. โรคจิตประสาทเนื่องจากความร้อน (Heat Neurosis) เกิดจากการสัมผัสความร้อนสูงจัดเป็นเวลานาน ทำให้เกิดอาการวิตกกังวล ไม่มีสมาธิในการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงผลทำให้นอนไม่หลับ และมักเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

7. อาจเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

8. อาจเพิ่มอาการเจ็บป่วยมากขึ้น
ในกรณีที่มีอันตรายจากสิ่งแวดล้อมอื่นร่วมด้วย

หลักการป้องกันและควบคุมอันตรายจากความร้อนในสถานประกอบการ

หลักทั่วไปในการป้องกันและควบคุมอันตรายในการทำงานสัมผัสกับความร้อนมีหลักใหญ่ๆ 3 ข้อ ดังนี้

1. การป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความร้อน

2. การป้องกันและควบคุมความร้อนจากสิ่งแวดล้อม

3. การป้องกันที่ตัวคนงาน

1. หลักการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความร้อน เน้นถึงหลักการที่พยายามจะลดปริมาณความร้อนที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดให้มากที่สุด ได้แก่

- การใช้ฉนวน (Insulator)
หุ้มแหล่งกระจายความร้อน เช่น หุ้มท่อน้ำร้อน แทงค์น้ำร้อน และหม้อไอน้ำ ซึ่งเป็นการลดการแผ่รังสีความร้อน และการพาความร้อน

- การใช้ฉากป้องกันรังสี (Radiation Shieding) โดยใช้ฉากอลูมิเนียมบางๆ (Aluminium foil) กั้นระหว่างแหล่งกำเนิดความร้อนและคนงาน เป็นวิธีการที่ง่ายและใช้กันโดยทั่วไป โดยเฉพาะในโรงงานเตาหลอมที่อุณหภูมิสูงๆ

- การใช้ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ (Natural Ventilation) ปกติอากาศร้อนจะมีลักษณะเบา และลอยตัวสูงขึ้น ดังนั้น จึงควรเปิดช่องว่างบนหลังคาให้มากที่สุด ขณะเดียวกันระดับพื้นดินก็ควรจะเปิดประตูหน้าต่าง หรือเปิดโล่งให้ลมเย็นพัดเข้ามาแทนที่ และทิศทางของลมควรจะพัดเข้าสู่ตัวคนงานก่อนที่จะถึงแหล่งกำเนิดความร้อน พื้นที่ในการทำงานควรจะจัดให้กว้างพอเพื่อให้อากาศถ่าเทได้สะดวก

- การระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Ventilation) ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพาความร้อน ถ้าอากาศที่ร้อนจัดถูกพามาสู่คนงานมากเกินไป เราอาจคำนวณและออกแบบระบบดูดอากาศเฉพาะบริเวณนั้นออกไป แล้วนำอากาศที่เย็นกว่าเข้าแทนที่ซึ่งจะต้องเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ด้วย

2. การป้องกันและควบคุมความร้อนจากสิ่งแวดล้อม

ในการระบายความร้อนโดยดำเนินการจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถดำเนินการจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถดำเนินการได้โดยทั่วไป มี 2 วิธี

- การออกแบบและสร้างอาคารให้มีระบบระบายอากาศที่ดี เช่น การจัดรูปแบบโครงสร้างที่สามารถถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคาร ธรรมชาติของอากาศร้อนจะถูกพาไปสู่เบื้องบน แล้วอากาศที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่

- การเป่าอากาศเย็นที่จุดที่ทำงาน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการออกแบบหรือวิธีการอื่น ถ้าหากความร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพาอย่างเดียว สามารถที่จะเป่าอากาศที่เย็นกว่าเข้าไปทดแทน หรือชดเชยที่ตำแหน่งคนงานที่ทำงานร้อนอยู่

3. การป้องกันที่ตัวคนงาน โดยทั่วไปแล้วการป้องกันและควบคุมที่จุดต้นกำเนิดความร้อนในบางครั้งในทางปฏิบัติอาจจะทำได้ยาก ดังนั้น การป้องกันที่ตัวคนงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีหลักการ ดังนี้

1. การพิจารณาคัดเลือกคนงานที่ทำงานเกี่ยวกับความร้อนให้เหมาะสม โดย

- เลือกคนที่เหมาะสม เช่น คนหนุ่มจะแข็งแรงกว่าคนแก่ คนผอมจะทนต่อความร้อนได้ดีกว่าคนอ้วน

- ไม่เลือกคนที่เป็นโรคท้องเสียบ่อยๆ และดื่มสุราเป็นประจำเพราะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

- ให้คนงานใหม่คุ้นเคยกับการทำงานที่มีภาวะแวดล้อมที่ร้อนเสียก่อน แล้วจึงให้ทำงานประจำ

2. จัดหาน้ำเกลือ ที่ความเข้มข้น 0.1% ซึ่งทำได้จากการผสมเกลือแกง 1 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ให้คนงานที่ทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ร้อน โดยให้ดื่มบ่อยครั้ง ครั้งละประมาณน้อยๆ

3. จัดหาน้ำดื่มที่เย็น (อุณหภูมิประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส) และตั้งอยู่ในสถานที่ใกล้จุดที่ทำงาน

4. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่น เสื้อ หรือชุดเสื้อคลุมพิเศษที่มีคุณสมบัติกันความร้อนเฉพาะ

5. สวัสดิการอื่นๆ เช่น ห้องปรับอากาศสำหรับพักผ่อน ห้องอาบน้ำ เป็นต้น

6. บางลักษณะงาน อาจจำเป็นต้องจำกัดระยะเวลาการทำงาน เพื่อลดระยะเวลาที่จะสัมผัสกับความร้อนน้อยลง

ที่มา : www.oshthai.org     30มิ.ย.2552
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


signs of unfaithful husband most women cheat
dating a married woman go love affairs with married men
women affairs open why people cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
website women affairs husband cheated on me
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
signs of infidelity redirect wifes that cheat
link why do guys cheat read here
husbands who cheat how many men have affairs husband cheat
infidelity in marriage wife cheated read
read here when women cheat women who cheat on husband
read here when women cheat women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
click cheat on your wife unfaithful spouse
click cheat on your wife unfaithful spouse
wives who cheat married men having affairs married cheat
women who like to cheat online read here
click online affairs with married men
read here women looking to cheat black women white men
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
link online read here
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
are abortions free how can i get abortion pill redirect
are abortions free how can i get abortion pill redirect
what to expect abortion pill abortion clinic chicago il read
My girlfriend cheated on me why married men cheat open
how do i know if my wife cheated reason women cheat click here
online read here why people cheat in marriage
online women who cheat with married men why people cheat in marriage
when a husband cheats read link
my husband cheated read here marriage affairs
I cheated on my boyfriend how women cheat
go click here why do husbands cheat
go cheat on my wife why do husbands cheat
go why wife cheated why do husbands cheat
go cheat on my wife why do husbands cheat
my wife emotionally cheated on me read why do people cheat
My wife cheated on me link how often do women cheat on their husbands
what makes husbands cheat husbands who cheat reasons why married men cheat
open how many people cheat women who like to cheat
go women looking to cheat how to catch a cheater
read here click here cheat on my wife
married affairs open why married men cheat on their wives
reasons why women cheat on their husbands online how do i know if my wife has cheated
why men cheat on beautiful women married affairs sites click
why men cheat on beautiful women reason why husband cheat click
open redirect go
how to cheat click why husbands cheat
symptoms of venereal disease male std how do you get tested for chlamydia
symptoms of venereal disease first signs of an std how do you get tested for chlamydia
chlamydia drug treatment free std testing tampa cost of chlamydia treatment
catch a cheat cheat on wife how to know if wife has cheated
infidelity why married men cheat on their wives how do i know if my wife cheated
I cheated on my wife reasons married men cheat wives cheat
where to get tested for std free std tests how do they test for chlamydia
where to get tested for std how do you know you have chlamydia how do they test for chlamydia
what are signs of stds chlamydia and gonorrhea treatment chlamydia mouth symptoms
at home std kits chlamydia tests symptoms of chlamydia and gonorrhea
what causes aids/hiv facts on hiv/aids hiv and aids treatment
hiv aids symptoms pictures false positive hiv test treatments for aids
free spy app for android best android spy apps android spyware apps
amantadin m2 amantadin borreliose amantadin pris
finasterid sandoz iyogvitaminer.site finasterid kosten
cefuroxim 400 cefuroxim 300mg cefuroxim 300mg
malonetta hovedpine malonetta diarre malonetta ingredients
glimepirid zentiva 2 mg pgravidopkastning.site glimepirid 5 mg
cetirizin teva 10 mg mindstedosisdiat.site cetirizin yliannostus
budesonid yan etki budesonid wikipedia budesonid crohn
loratadin dosering barn loratadin sandoz loratadin amning
methotrexat rzs methotrexat dosis methotrexat psoriasis
olanzapin yan etkileri apotekogmalk.site olanzapin teva
amantadin 500 amantadin beipackzettel amantadin medikament
desloratadin je sogvitaminer.site desloratadin xyzal
duloxetin fibromyalgi ogsportkapsler.site duloxetin cena
efexor 0 75 mg efexor hinta efexor depot udtrapning
  คุณ :   ืรืะ  เมื่อ :   11/9/2553 13:58:53  E-mail :    รสนอด้๑@hotmail.com
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
website types of women who cheat husband cheated on me
wifes that cheat dating for married people women who cheated
link do all women cheat how to cheat on wife
read here how to cheat wife go
what makes people cheat go will my husband cheat
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here when women cheat women who cheat on husband
open online affair cheat
how many women cheat on their husbands link why do husband cheat
click online affairs with married men
cheaters married cheaters click
read here i dream my husband cheated on me black women white men
open open why women cheat
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here what is infidelity why do women cheat
abortion pill prescription abortion side effects non surgical abortion
the abortion pill facts online medication pill medicine abortion
aspiration abortion website open
are abortions free website redirect
are abortions free how can i get abortion pill redirect
online go the pill abortion
My girlfriend cheated on me why married men cheat open
why do women cheat on their husbands my husband cheated online
click how many women cheat on husbands men who have affairs
online read here why people cheat in marriage
why husband cheat all wives cheat website
why husband cheat all wives cheat website
why husband cheat unfaithful spouse website
why most women cheat redirect link
women who cheat with married men married and want to cheat why do men have affairs
my wife emotionally cheated on me read why do people cheat
wife who cheated looking for affair why women cheat on their husband
married men affairs open My wife cheated on me
what makes husbands cheat married and want to cheat reasons why married men cheat
click here read website
click here website
why men have affairs dating for married men how to cheat with a married woman
why men have affairs link how to cheat with a married woman
reasons why women cheat on their husbands will my husband cheat how do i know if my wife has cheated
why some women cheat why some women cheat cheat wifes
husband watches wife cheat read here online
online wife cheaters go
i dreamed my wife cheated on me signs of unfaithful husband reasons why women cheat on their husbands
i dreamed my wife cheated on me signs of unfaithful husband reasons why women cheat on their husbands
cure of aids aids transmission signs of hiv or aids
spyware android app free spyware download for android spyware phone
free std testing austin chlamydia for men signs of chlamydia in males
symptoms of venereal disease oral std symptoms how do you get tested for chlamydia
symptoms of venereal disease male std how do you get tested for chlamydia
std chlamydia symptoms common std symptoms std test home
why do women cheat why do wife cheat what makes married men cheat
infidelity why married men cheat on their wives how do i know if my wife cheated
abortion at 4 months abortion wiki dilation and curettage surgery video
abortion at 4 months abortion at 14 weeks dilation and curettage surgery video
what causes aids/hiv facts on hiv/aids hiv and aids treatment
aids treatment options early symptoms of hiv in men hiv contraction
amantadin m2 amantadin borreliose amantadin pris
omeprazol lever omeprazol ulotka omeprazol 20 mg pris
nix 30mm cartridge kit nix 30mm cartridge kit nix pille skilt
nix 30mm cartridge kit kobenhavnhjerte.site nix pille skilt
naltrexon bivirkninger naltrexon alkohol naltrexon for ms
cetirizin teva 10 mg cetirizin xyzal cetirizin yliannostus
imacillin youtube imacillin streptokokker imacillin bredspektret
progesteron wiki progesteron creme biovea progesteron efter ivf
cyklokapron for periods cyklokapron ulotka cyklokapron singapore
olanzapin yan etkileri olanzapin ja lihominen olanzapin teva
mesalazin 1000 mg mesalazin antibiotika mesalazin forum
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
 
  ความคิดเห็นที่ :
2


เคยทราบมาว่าการอยู่ในอากาศร้อนมากๆ พนักงานควรได้ดื่มนมจืด เพื่อช่วยต้านทานบางโรค มันคืออะไร และสำหรับความร้อนประเภทไหนคะ เราทำงานที่บริษัทคุมเครื่องอุณหภูมิ 210 องศา นาน 8 ชม.ค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
women affairs open why people cheat
link unfaithful spouse online
website women affairs husband cheated on me
read here why do men cheat when married men cheat
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here click when married men cheat
read here when women cheat women who cheat on husband
read here marriage affairs women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
click infidelity signs unfaithful spouse
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
married cheaters infidelity go
women want men i cheated on husband my girl friend cheated on me
women who like to cheat online read here
married cheat how do i know if my wife has cheated
women who like to cheat unfaithful wife
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here what is infidelity why do women cheat
read my girl friend cheated on me women who like to cheat
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
are abortions free how can i get abortion pill redirect
are abortions free website redirect
why do women cheat on their husbands click online
how do i know if my wife cheated read click here
how do i know if my wife cheated reason women cheat click here
online read here why people cheat in marriage
why husband cheat all wives cheat website
click here when a husband cheats women affair
go cheat on my wife why do husbands cheat
go cheat on my wife why do husbands cheat
why do men cheat reasons why women cheat redirect
husband cheat cheats read
what makes husbands cheat husbands who cheat reasons why married men cheat
click here will my husband cheat click
reasons why wives cheat on their husbands wifes cheat why married men cheat
dating a married man link why do men cheat
reasons why women cheat on their husbands online how do i know if my wife has cheated
why men cheat on beautiful women how to cheat on my husband click
why men cheat on beautiful women reason why husband cheat click
link wives cheat why women cheat
women cheat because open why husband cheat
women cheat because open why husband cheat
click reasons women cheat online
how many guys cheat find an affair why husbands cheat
husband watches wife cheat I cheated on my girlfriend online
read here wife cheaters click
getting pregnant after abortion how early can you terminate a pregnancy saline abortion
symptoms of venereal disease oral std symptoms how do you get tested for chlamydia
abortion 12 weeks pregnant how to do a home abortion abortion in first trimester
reasons women cheat on their husbands men and women how often do women cheat on their husbands
cell phone spyware for android spy app free android monitoring app
std chlamydia symptoms facts about stds std test home
std chlamydia symptoms signs for chlamydia std test home
where can you get an abortion pill abortion clinics in maine teenage abortion stories
where to get tested for std free std tests how do they test for chlamydia
what are signs of stds male std testing chlamydia mouth symptoms
what are signs of stds male std testing chlamydia mouth symptoms
what causes aids/hiv facts on hiv/aids hiv and aids treatment
amantadin m2 amantadin medikament amantadin pris
amantadin m2 amantadin medikament amantadin pris
metoclopramid jak podawac ogsportogkaffe.site metoclopramid test
zitromax 40 mg zitromax bivirkninger zitromax 500 mg pris
zitromax 40 mg zitromax bivirkninger zitromax 500 mg pris
progesteron kost progesteron angst progesteron 38
nix 30mm cartridge kit kobenhavnhjerte.site nix pille skilt
nix 30mm cartridge kit nix 30mm cartridge kit nix pille skilt
nix 30mm cartridge kit nix 30mm cartridge kit nix pille skilt
salazopyrin tinnitus salazopyrin gigt salazopyrin overdose
cetirizin teva 10 mg mindstedosisdiat.site cetirizin yliannostus
imacillin youtube smertehvorvikan.site imacillin bredspektret
methotrexat rzs methotrexat gigt methotrexat psoriasis
olanzapin yan etkileri apotekogmalk.site olanzapin teva
olanzapin yan etkileri olanzapin ja lihominen olanzapin teva
thyroxin einnahme thyroxin zu hoch dosiert thyroxin pills
efexor 0 75 mg mogvitamineruden.site efexor depot udtrapning
  คุณ :   ณัฐชยา  เมื่อ :   3/31/2012 5:53:18 PM  E-mail :    chinosboy2009@hotmail.com
signs of unfaithful husband most women cheat
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
women affairs open why people cheat
women affairs i want an affair why people cheat
link link online
signs of infidelity website wifes that cheat
link how to cheat husband read here
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
my husband cheated all wife cheat my boyfriend cheated on me quotes
read here reasons married men cheat when married men cheat
click infidelity signs unfaithful spouse
men and women go women who cheated
why do men cheat all wives cheat percent of women that cheat
women that cheat letter to husband who cheated married cheaters
why do people cheat cheat wife men and women
signs of a cheater what makes a husband cheat read here
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
click here read why do women cheat
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
where do you get abortion pills from abortion in america cost for abortion
the abortion pill facts read here medicine abortion
click abortion counseling pregnant abortion pill
are abortions free website redirect
what to expect abortion pill abortion pill san antonio read
how do i know if my wife cheated website click here
website catch a cheater women who cheated
website my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
when a husband cheats read link
why husband cheat why men have affairs website
why most women cheat redirect link
why most women cheat redirect link
why most women cheat link link
wife who cheated why are women unfaithful open
wife who cheated open
click here dating sites for married people women affair
wife who cheated how often do women cheat on their husbands why women cheat on their husband
wife who cheated why women cheat on husbands why women cheat on their husband
My wife cheated on me cheaters how often do women cheat on their husbands
open how many people cheat women who like to cheat
click here click here website
click here click here website
dating a married man read here why do men cheat
dating a married man link why do men cheat
why men have affairs link how to cheat with a married woman
why men have affairs dating for married men how to cheat with a married woman
why men cheat on beautiful women reason why husband cheat click
how to cheat with a married woman husbands that cheat why do people cheat
link why people cheat why women cheat
women who cheat with married men cheat women that cheat on their husbands
online wife cheaters go
open redirect go
open redirect go
I cheated on my girlfriend i dreamed my wife cheated on me types of women who cheat
cure of aids annie lennox hiv positive signs of hiv or aids
cure of aids dating with hiv signs of hiv or aids
getting pregnant after abortion having an abortion saline abortion
reasons women cheat on their husbands why husband cheat how often do women cheat on their husbands
stories about abortion abortion clinic atlanta ga teen abortion rates
catch a cheat all wife cheat how to know if wife has cheated
infidelity i dream my husband cheated on me how do i know if my wife cheated
abortion at 4 months abortion at 14 weeks dilation and curettage surgery video
where to get tested for std free std tests how do they test for chlamydia
where to get tested for std free std tests how do they test for chlamydia
where to get tested for std free std tests how do they test for chlamydia
what causes aids/hiv cures for hiv hiv and aids treatment
free spy app for android sms spy android spyware apps
amantadin m2 yforsendelse.site amantadin pris
amantadin m2 amantadin borreliose amantadin pris
cefuroxim 400 diatblodtrykhvor.site cefuroxim 300mg
zitromax 40 mg zitromax bivirkninger zitromax 500 mg pris
omeprazol lever omeprazol kat omeprazol 20 mg pris
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
amitriptylin 75 ct amitriptylin zolpidem amitriptylin bivirkninger
desloratadin je sogvitaminer.site desloratadin xyzal
ranitidin 1a pharma edanmarkhalsbrand.site ranitidin tableta
efexor 0 75 mg mogvitamineruden.site efexor depot udtrapning
efexor 0 75 mg efexor 0800 efexor depot udtrapning
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th