อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ NPC S&E ติดต่อเรา/แผนที่ ต่ออายุสมาชิก Website คลังความรู้ NPC S&E เซฟตี้ คลิ๊ก บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Transporting)

การเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธีมีความสำคัญมาก ถ้าผู้ช่วยเหลือมีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ มีหลักการและรู้จักวิธีการเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธี จะช่วยให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอด ปลอดภัย ลดความพิการ หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังได้

1. การเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือคนเดียว
วิธีที่ 1 พยุงเดิน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดี แต่แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเจ็บ (เฉพาะส่วนล่าง)
วิธีเคลื่อนย้าย ผู้ช่วยเหลือยืนเคียงข้างผู้ป่วย หันหน้าไปทางเดียวกัน แขนข้างหนึ่งของผู้ป่วยพาดคอ ผู้ช่วยเหลือจับมือผู้ป่วยไว้ ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งของผู้ช่วยเหลือโอบเอวและพยุงเดิน

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยวิธีพยุงเดิน

วิธีที่ 2 การอุ้ม วิธีนี้ใช้กับผู้บาดเจ็บที่มีน้ำหนักตัวน้อย หรือในเด็กซึ่งไม่มีบาดแผลรุนแรง หรือกระดูกหักโดยการช้อนใต้เข่าและประคองด้านหลัง หรืออุ้มทาบหลังก็ได้

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีอุ้ม

วิธีที่ 3 วิธีลาก เหมาะที่จะใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดไฟไหม้ ถังแก็สระเบิด หรือตึกถล่ม จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด อาจปฏิบัติได้หลายวิธี
ผู้ช่วยเหลืออาจะจะลากโดยใช้มือสอดใต้รักแร้ลากถอยหลัง หรือจับข้อเท้าลากถอยหลังก็ได้ ไม่ควรลากไปด้านข้างของผู้บาดเจ็บ ต้องระวังไม่ให้ส่วนของร่างกายโค้งงอ โดยเฉพาะส่วนของคอและลำตัว การลากจะลดอันตรายลงถ้าใช้ผ้าห่มหรือเสื่อ หรือ แผ่นกระดานรองลำตัวผู้บาดเจ็บ

การลาก


2. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผู้ช่วยเหลือสองคน
วิธีที่ 1 อุ้มและยก เหมาะสำหรับผู้ป่วยรายในรายที่ไม่รู้สึกตัว แต่ไม่ควรใช้ในรายที่มีการบาดเจ็บของลำตัว หรือกระดูกหัก

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีอุ้มและยก

วิธีที่ 2 นั่งบนมือทั้งสี่ที่จับประสานกันเป็นแคร่ เหมาะสำหรับผู้ป่วยในรายที่ขาเจ็บแต่รู้สึกดีและสามารถใช้แขนทั้งสองข้างได้
วิธีเคลื่อนย้าย ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนใช้มือขวากำข้อมือซ้ายของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใช้มือซ้ายกำมือขวาซึ่งกันและกัน ให้ผู้ป่วยใช้แขนทั้งสองยันตัวขึ้นนั่งบนมือทั้งสี่ที่จับประสานกันเป็นแคร่ แขนทั้งสองของผู้ป่วยโอบคอผู้ช่วยเหลือ จากนั้นวางผู้ป่วยบนเข่าเป็นจังหวะที่หนึ่ง และอุ้มยืนเป็นจังหวะที่สอง แล้วจึงเดินไปพร้อมๆ กัน

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีนั่งบนมือทั้งสี่ที่ประสานกันเป็นแคร่

วิธีที่ 3 การพยุงเดิน วิธีนี้ใช้ในรายที่ไม่มีบาดแผลรุนแรง หรือกระดูกหักและผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวดี

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีพยุงเดิน

3. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผู้ช่วยเหลือสามคน
วิธีที่ 1 อุ้มสามคนเรียง เหมาะสำหรับผู้ป่วยในรายที่ไม่รู้สึกตัว ต้องการอุ้มขึ้นวางบนเตียงหรืออุ้มผ่านทางแคบๆ
วิธีเคลื่อนย้าย ผู้ช่วยเหลือทั้งสามคนคุกเข่าเรียงกันในท่าคุกเข่าข้างเดียว ทุกคนสอดมือเข้าใต้ตัวผู้ป่วย และอุ้มพยุงไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายดังนี้
คนที่ 1 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ตัวผู้ป่วยตรงบริเวณคอและหลังส่วนบน
คนที่ 2 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ตัวผู้ป่วยตรงบริเวณหลังส่วนล่างและก้น
คนที่ 3 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ขา
ผู้ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอที่สุดควรเป็นคนที่ 3 เพราะรับน้ำหนักน้อยที่สุด เมื่อจะยกผู้ป่วยผู้ช่วยเหลือทั้งสามคน จะต้องทำงานพร้อมๆ กัน โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นออกคำสั่ง ขั้นแรก ยกผู้ป่วยพร้อมกันและวางบนเข่า จากท่านี้เหมาะสำหรับจะยกผู้ป่วยขึ้นวางบนเปลฉุกเฉินหรือบนเตียง แต่ถ้าจะอุ้มเคลื่อนที่ผู้ช่วยเหลือทั้งสามคน จะต้องประคองตัวผู้ป่วยในท่านอนตะแคง และอุ้มยืน เมื่อจะเดินจะก้าวเดินไปทางด้านข้างพร้อมๆ กัน และถ้าจะวาง ผู้ป่วยให้ทำเหมือนเดิมทุกประการ คือ คุกเข่าลงก่อนและค่อย ๆ วางผู้ป่วยลง

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีอุ้มสามคนเรียง

วิธีที่ 2 การใช้คน 3 คน วิธีนี้ใช้ในรายที่ผู้บาดเจ็บนอนหงาย หรือ นอนคว่ำก็ได้ ให้คางของผู้บาดเจ็บยกสูงเพื่อเปิดทางเดินหายใจ
1. ผู้ปฐมพยาบาล 2 คนคุกเข่าข้างลำตัวผู้บาดเจ็บข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งผู้ปฐมพยาบาลอีก 1 คน คุกเข่าข้างลำตัวผู้บาดเจ็บ
2. ผู้ปฐมพยาบาลคนที่ 1 ประคองที่ศีรษะและไหล่ผู้บาดเจ็บ มืออีกข้างหนึ่งรองส่วนหลังผู้บาดเจ็บ
3. ผู้ปฐมพยาบาลคนที่ 2 อยู่ตรงข้ามคนที่ 1 ใช้แขนข้างหนึ่งรองหลังผู้บาดเจ็บ เอามือไปจับมือคนที่ 1 อีกมือหนึ่งรองใต้สะโพกผู้บาดเจ็บ
4. ผู้ปฐมพยาบาลคนที่ 3 มือหนึ่งอยู่ใต้ต้นขาเหนือมือคนที่ 2 ที่รองใต้สะโพก แล้วเอามือไปจับกับมือคนที่ 2 ที่รองใต้สะโพกนั้น ส่วนมืออีกข้างหนึ่งรองที่ขาใต้เข่า
5. มือคนที่ 1 และคนที่ 2 ควรจับกันอยู่ระหว่างกึ่งกลางลำตัวส่วนบนของผู้บาดเจ็บ ผู้ปฐมพยาบาลจะต้องให้สัญญาณลุกขึ้นยืนพร้อม ๆ กัน

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีใช้คน 3 คน


การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าห่ม
ใช้กรณีที่ไม่มีเปลหามแต่ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลัง
วิธีเคลื่อนย้าย พับผ้าห่มตามยาวทบกันเป็นชั้น ๆ 2-3 ทบ โดยวิธีการพับผ้าห่มพับเช่นเดียวกับการพับกระดาษทำพัด วางผ้าห่มขนาบชิดตัวผู้ป่วยทางด้านข้าง ผู้ช่วยเหลือคุกเข่าลงข้างตัวผู้ป่วยอีกข้างหนึ่ง จับผู้ป่วยตะแคงตัวเพื่อให้นอนบนผ้าห่ม แล้วดึงชายผ้าห่มทั้งสองข้างออก เสร็จแล้วจึงม้วนเข้าหากัน จากนั้นช่วยกันยกตัวผู้ป่วยขึ้น ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งต้องประคองศีรษะผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สงสัยว่า ได้รับบาดเจ็บที่คอหรือหลัง

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าห่ม


การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปลหาม
เปลหรือแคร่มีประโยชน์ในการเคลือนย้ายผู้ป่วย อาจทำได้ง่ายโดยดัดแปลงวัสดุ การใช้เปลหามจะสะดวกมากแต่ยุ่งยากบ้างขณะที่จะอุ้มผู้ป่วยวางบนเปลหรืออุ้มออกจากเปล


วิธีการเคลื่อนย้าย
เริ่มต้นด้วยการอุ้มผู้ป่วยนอนราบบนเปล จากนั้นควรให้ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งเป็นคนออกคำสั่งให้ยกและหามเดิน พื่อความพร้อมเพรียงและนุ่มนวล ถ้ามีผู้ช่วยเหลือสองคน คนหนึ่งหามทางด้านศีรษะ อีกคนหามทางด้านปลายเท้าและหันหน้าไปทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ช่วยเหลือที่หามทางด้านปลายเท้าจะเดินนำหน้า หากมีผู้ช่วยเหลือ 4 คน ช่วยหาม อีก 2 คน จะช่วยหามทางด้านข้างของเปลและหันหน้าเดินไปทางเดียวกัน

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปลหาม

วัสดุที่นำมาดัดแปลงทำเปลหาม
1. บานประตูไม้
2. ผ้าห่มและไม้ยาวสองอัน วิธีทำเปลผ้าห่ม ปูผ้าห่มลงบนพื้น ใช้ไม้ยาวสองอัน ยาวประมาณ 2.20 เมตร
- อันที่ 1 สอดในผ้าห่มที่ได้พับไว้แล้ว
- อันที่ 2 วางบนผ้าห่ม โดยให้ห่างจากอันที่ 1 ประมาณ 60 ซม. จากนั้นพับชายผ้าห่มทับไม้อันที่ 2 และอันที่ 1 ตามลำดับ

การใช้ผ้าห่มมาดัดแปลงทำเปลหามผู้ป่วย

3. เสื้อและไม้ยาว 2 อัน
นำเสื้อที่มีขนาดใหญ่พอๆกันมาสามตัว ติดกระดุมให้เรียบร้อย ถ้าไม่แน่ใจว่ากระดุมจะแน่นพอให้ใช้เข็มกลัดซ่อนปลายช่วยด้วย แล้วสอดไม้สองอันเข้าไปในแขนเสื้อ

การใช้เสื้อมาดัดแปลงทำเปลหามผู้ป่วย

ที่มา : nurse.nu.ac.th     05ม.ค.2554
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


มีสาระน่าสนใจดีค๊
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
women who cheat reasons why husbands cheat dating site for married people
dating a married woman go love affairs with married men
cheaters find an affair click
women affairs open why people cheat
link go what makes husbands cheat
wifes that cheat dating for married people women who cheated
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
link why do guys cheat read here
read here click here go
the unfaithful husband read here men having affairs
read here click women who cheat on husband
why do wife cheat on husband cheat wifes online
why do people cheat click men and women
women who like to cheat wifes cheat read here
women who like to cheat wifes cheat read here
women who like to cheat dating a married woman read here
click online affairs with married men
cheaters men having affairs click
cheaters married cheaters click
married cheat how do i know if my wife has cheated
women who like to cheat when a husband cheats
click here read why do women cheat
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here cheat how many men have affairs
read my girl friend cheated on me women who like to cheat
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
aspiration abortion when can i have an abortion open
click after pill pregnant abortion pill
are abortions free click here redirect
online where can i get mifepristone abortion trimester
website married men cheat women who cheated
website my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
online read here why people cheat in marriage
my wife cheated now what My husband cheated on me unfaithful husbands
when a husband cheats read link
women who cheat with married men married and want to cheat why do men have affairs
wife who cheated open
  คุณ :   เมย์  เมื่อ :   2/9/2012 5:07:06 PM  E-mail :   
signs of unfaithful husband most women cheat
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
dating a married woman go love affairs with married men
dating a married woman go love affairs with married men
My wife cheated on me women that cheat with married men why do people cheat
online read men who have affairs
why married men cheat click cheat on wife
why married men cheat click cheat on wife
link go what makes husbands cheat
open dating site for married people reasons people cheat
signs of infidelity website wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands go website
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
read here reasons married men cheat when married men cheat
why do wife cheat on husband cheat wifes online
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
why do men cheat husbands that cheat percent of women that cheat
cheaters men having affairs click
read here women looking to cheat black women white men
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
why women cheat on men they love my wife emotionally cheated on me reasons why wives cheat on their husbands
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
where do you get abortion pills from free abortion clinics cost for abortion
read here names of abortion pills how to get the pill
read here names of abortion pills how to get the pill
abortion pill prescription abortion side effects non surgical abortion
the abortion pill facts how do i get an abortion pill medicine abortion
are abortions free website redirect
are abortions free how can i get abortion pill redirect
why do women cheat on their husbands cheat husband online
click how to catch a cheater men who have affairs
click how to catch a cheater men who have affairs
online women who cheat with married men why people cheat in marriage
my wife cheated now what online unfaithful husbands
women that cheat with married men why women cheat with married men women cheat on men
when a husband cheats read link
why husband cheat all wives cheat website
wife who cheated unfaithful husbands open
 
  ความคิดเห็นที่ :
2


ให้ความรู้ได้ดีค่ะไม่ยาวเกินไปเข้าใจง่ายดี..ขอบคุณที่นำเสนอ
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
link wives cheat what makes husbands cheat
website most women cheat husband cheated on me
website types of women who cheat husband cheated on me
wifes that cheat dating for married people women who cheated
will my wife cheat again why do guys cheat read here
what makes people cheat go will my husband cheat
my husband cheated all wife cheat my boyfriend cheated on me quotes
read here marriage affairs women who cheat on husband
read here click women who cheat on husband
why do wife cheat on husband click online
why do wife cheat on husband click online
why do men cheat all wives cheat percent of women that cheat
women that cheat women who like to cheat married cheaters
signs of a cheater women who cheat on men read here
catching a cheater click cheat on your wife
click online affairs with married men
cheaters men having affairs click
read here women looking to cheat black women white men
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
link online read here
click here types of women who cheat how many men have affairs
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
where do you get abortion pills from abortion pill providers cost for abortion
read here click here how to get the pill
abortion pill prescription abortion side effects non surgical abortion
click the abortion pill pregnant abortion pill
are abortions free how can i get abortion pill redirect
what to expect abortion pill abortion pill san antonio read
My girlfriend cheated on me when married men cheat open
My girlfriend cheated on me cheat wifes open
why do women cheat on their husbands my husband cheated online
how do i know if my wife cheated reason women cheat click here
how do i know if my wife cheated reason women cheat click here
click how to catch a cheater men who have affairs
click redirect men who have affairs
online read here why people cheat in marriage
online women who cheat with married men why people cheat in marriage
when a husband cheats read here link
how can people cheat wife cheated on me why people cheat in marriage
  คุณ :   ลักขณา พะโน  เมื่อ :   6/10/2012 6:04:03 PM  E-mail :    nkpsinglemom@hotmail.co.th
women affairs open why people cheat
why married men cheat click cheat on wife
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
how many men have affairs reasons why husband cheat married cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
reasons wives cheat on husbands go website
read here click when married men cheat
read here click women who cheat on husband
why do wife cheat on husband click online
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
married cheaters go go
catching a cheater click cheat on your wife
women who like to cheat wifes cheat read here
click why wife cheated affairs with married men
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
click here cheat how many men have affairs
link go website
where do you get abortion pills from abortion in america cost for abortion
abortion pill prescription abortion side effects non surgical abortion
the abortion pill facts how do i get an abortion pill medicine abortion
the abortion pill facts read here medicine abortion
how do i know if my wife cheated reason women cheat click here
how do i know if my wife cheated website click here
click how many women cheat on husbands men who have affairs
when a husband cheats read here link
when a husband cheats read here link
why most women cheat redirect link
why most women cheat redirect link
 
  ความคิดเห็นที่ :
3


ก็ดีนะค่ะ แต่อยากให้มีเยอะกว่านี้ เช่น สองคนหาม อะไรทำนองนี้อ่พค่พ
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
dating a married woman go love affairs with married men
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
why married men cheat click cheat on wife
link go what makes husbands cheat
open dating site for married people reasons people cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
how many men have affairs click here married cheat
read here how to cheat wife go
why do wife cheat on husband cheat wifes online
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
men and women read women who cheated
how many women cheat on their husbands why married men have affairs why do husband cheat
signs of a cheater what makes a husband cheat read here
click all wives cheat affairs with married men
read here click black women white men
women who like to cheat go
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
read here how the pill works how to get the pill
the abortion pill facts how do i get an abortion pill medicine abortion
the abortion pill facts online medication pill medicine abortion
aspiration abortion website open
aspiration abortion website open
are abortions free website redirect
are abortions free click here redirect
My girlfriend cheated on me cheat wifes open
my wife cheated now what My husband cheated on me unfaithful husbands
women that cheat with married men catching a cheater women cheat on men
when a husband cheats read link
I cheated on my boyfriend why do women cheat on husbands how women cheat
why most women cheat link link
why most women cheat link link
wife who cheated unfaithful husbands open
  คุณ :   pim  เมื่อ :   11/3/2013 4:31:16 PM  E-mail :    prim.21102000@gmail.com
signs of unfaithful husband most women cheat
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
women who cheat link dating site for married people
women affairs open why people cheat
link go what makes husbands cheat
link unfaithful spouse online
website most women cheat husband cheated on me
how many men have affairs click here married cheat
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
the unfaithful husband women who cheat on their husband men having affairs
read here reasons married men cheat when married men cheat
why do wife cheat on husband click online
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
men and women women affairs women who cheated
wives who cheat married men having affairs married cheat
women who like to cheat online read here
click why wife cheated affairs with married men
read here women looking to cheat black women white men
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here cheat how many men have affairs
click here cheat how many men have affairs
abortion pill prescription link non surgical abortion
the abortion pill facts read here medicine abortion
the abortion pill facts how do i get an abortion pill medicine abortion
click after pill pregnant abortion pill
are abortions free how can i get abortion pill redirect
online website the pill abortion
what to expect abortion pill abortion pill san antonio read
why do women cheat on their husbands my husband cheated online
how do i know if my wife cheated read click here
women that cheat with married men why women cheat with married men women cheat on men
women that cheat with married men why women cheat with married men women cheat on men
when a husband cheats read here link
why husband cheat all wives cheat website
women who cheat with married men types of women who cheat why do men have affairs
 
  ความคิดเห็นที่ :
4


เนื้อหามีไม่เพียงพอคุนไม่ควรสร้างเพสเลย
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
dating a married woman why do women cheat on their husbands love affairs with married men
dating a married woman go love affairs with married men
women affairs open why people cheat
women affairs open why people cheat
women affairs why husbands cheat why people cheat
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
link unfaithful spouse online
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
link wife cheat read here
link do all women cheat how to cheat on wife
link do all women cheat how to cheat on wife
husbands who cheat wifes who cheat husband cheat
will my wife cheat again why do guys cheat read here
read here click here go
read here why do men cheat when married men cheat
read here marriage affairs women who cheat on husband
read here marriage affairs women who cheat on husband
read here click women who cheat on husband
women that cheat women who like to cheat married cheaters
read here women looking to cheat black women white men
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
link go website
abortion pill prescription abortion side effects non surgical abortion
early abortion pill cost prices for abortions abortion or abortion pill
the abortion pill facts online medication pill medicine abortion
how do i know if my wife cheated reason women cheat click here
women that cheat with married men catching a cheater women cheat on men
when a husband cheats read link
why husband cheat all wives cheat website
  คุณ :   อิรฟาน  เมื่อ :   12/21/2014 2:47:51 PM  E-mail :    irafan2555@hotmail.com
dating a married woman go love affairs with married men
My wife cheated on me women that cheat with married men why do people cheat
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
website types of women who cheat husband cheated on me
website most women cheat husband cheated on me
signs of infidelity website wifes that cheat
how many men have affairs click here married cheat
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
link why do guys cheat read here
read here click here go
read here click here go
read here why do men cheat when married men cheat
why do wife cheat on husband website online
why do wife cheat on husband cheat wifes online
why do wife cheat on husband cheat wifes online
men and women go women who cheated
catching a cheater click here cheat on your wife
women who like to cheat wifes cheat read here
click all wives cheat affairs with married men
married cheat married men cheat how do i know if my wife has cheated
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here types of women who cheat how many men have affairs
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
link go website
abortion pill prescription abortion side effects non surgical abortion
online abortion pill risk the pill abortion
online abortion pill buy online abortion trimester
My girlfriend cheated on me cheat wifes open
how do i know if my wife cheated reason women cheat click here
signs of infidelity online all wives cheat
online read here why people cheat in marriage
online read here why people cheat in marriage
when a husband cheats wifes that cheat link
when a husband cheats wifes that cheat link
wife who cheated unfaithful husbands open
wife who cheated why are women unfaithful open
wife who cheated open
click here married men cheat women affair
 
  ความคิดเห็นที่ :
5


women who cheat link dating site for married people
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
dating a married woman go love affairs with married men
dating a married woman go love affairs with married men
My wife cheated on me how to spot a cheater why do people cheat
link go what makes husbands cheat
link go what makes husbands cheat
open dating site for married people reasons people cheat
website women affairs husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
signs of infidelity redirect wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
wifes that cheat dating for married people women who cheated
read here how to cheat wife go
read here why do men cheat when married men cheat
read here marriage affairs women who cheat on husband
read here when women cheat women who cheat on husband
read here click women who cheat on husband
women who like to cheat wifes cheat read here
click all wives cheat affairs with married men
click why wife cheated affairs with married men
all wives cheat wife cheaters wife who cheated
click here types of women who cheat how many men have affairs
click here cheat how many men have affairs
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
the abortion pill facts online medication pill medicine abortion
click after pill pregnant abortion pill
My girlfriend cheated on me why married men cheat open
website catch a cheater women who cheated
my wife cheated now what online unfaithful husbands
my wife cheated now what online unfaithful husbands
why husband cheat why men have affairs website
why most women cheat click here link
why most women cheat link link
women who cheat with married men why women cheat on their husbands why do men have affairs
  คุณ :   สหัสวรรษ สิมมา  เมื่อ :   2/7/2015 8:06:15 PM  E-mail :    manasinne@gmail.com
dating a married woman go love affairs with married men
women affairs open why people cheat
link wives cheat what makes husbands cheat
open i dream my husband cheated on me reasons people cheat
signs of infidelity website wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands go website
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
link how to cheat husband read here
will my wife cheat again why do guys cheat read here
the unfaithful husband read here men having affairs
read here click when married men cheat
read here reasons married men cheat when married men cheat
click my girl friend cheated on me unfaithful spouse
women that cheat women affair married cheaters
cheaters men having affairs click
cheaters married cheaters click
women who like to cheat when a husband cheats
click here cheat how many men have affairs
read why some women cheat women who like to cheat
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
where do you get abortion pills from free abortion clinics cost for abortion
read here how the pill works how to get the pill
early abortion pill cost average cost of abortion abortion or abortion pill
how do i know if my wife cheated read click here
how do i know if my wife cheated reason women cheat click here
click how to catch a cheater men who have affairs
website married men cheat women who cheated
website catch a cheater women who cheated
my wife cheated now what My husband cheated on me unfaithful husbands
why most women cheat link link
 
  ความคิดเห็นที่ :
6


ดีมากครับ แต่อยากให้มีเยอะกว่านี้คับ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
signs of unfaithful husband most women cheat
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
dating a married woman why do wife cheat on husband love affairs with married men
women affairs why husbands cheat why people cheat
link go what makes husbands cheat
website women affairs husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
will my wife cheat again why do guys cheat read here
the unfaithful husband read here men having affairs
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here click when married men cheat
read here reasons married men cheat when married men cheat
why do wife cheat on husband click online
how many women cheat on their husbands link why do husband cheat
women want men i cheated on husband my girl friend cheated on me
women who like to cheat online read here
click all wives cheat affairs with married men
all wives cheat why do men have affairs wife who cheated
click here read here how many men have affairs
read why some women cheat women who like to cheat
why women cheat on men they love my wife emotionally cheated on me reasons why wives cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
read here click here how to get the pill
early abortion pill cost prices for abortions abortion or abortion pill
click the abortion pill pregnant abortion pill
are abortions free website redirect
online website the pill abortion
My girlfriend cheated on me why married men cheat open
how do i know if my wife cheated reason women cheat click here
click how many women cheat on husbands men who have affairs
click how to catch a cheater men who have affairs
why husband cheat unfaithful spouse website
why husband cheat why men have affairs website
why most women cheat redirect link
women who cheat with married men types of women who cheat why do men have affairs
wife who cheated unfaithful husbands open
wife who cheated open
  คุณ :   เทพวิทิต วะนานาม  เมื่อ :   2/7/2015 8:08:45 PM  E-mail :    pornjira nachom @hotmail.com
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
dating a married woman go love affairs with married men
dating a married woman go love affairs with married men
husband cheated why do men cheat online affair
why married men cheat click cheat on wife
link wives cheat what makes husbands cheat
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
link unfaithful spouse online
website types of women who cheat husband cheated on me
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
wifes that cheat dating for married people women who cheated
link why do guys cheat read here
link dating a married man how to cheat on wife
husbands who cheat why do men have affairs husband cheat
read here reasons married men cheat when married men cheat
read here click women who cheat on husband
why do wife cheat on husband cheat wifes online
women who like to cheat online read here
women who like to cheat dating a married woman read here
click online affairs with married men
cheaters men having affairs click
click here signs of unfaithful husband looking for affair
how many guys cheat link how often do women cheat on their husbands
where do you get abortion pills from abortion in america cost for abortion
aspiration abortion when can i have an abortion open
click after pill pregnant abortion pill
how do i know if my wife cheated read click here
website catch a cheater women who cheated
my wife cheated now what women who love to cheat unfaithful husbands
when a husband cheats wifes that cheat link
when a husband cheats wifes that cheat link
why most women cheat link link
why most women cheat link link
wife who cheated why are women unfaithful open
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th