อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
 
 เครื่องช่วยหายใจระบบวงจรปิด CCBA

เครื่องช่วยหายใจระบบวงจรปิด (CCBA : Closed Circuit Breathing Apparatus) หรือเครื่องช่วยหายใจชนิดนำอากาศจากลมหายใจออกกลับมาใช้หายใจใหม่ (Rebreather) มีใช้กันในวงการนักดำน้ำมานานแล้ว แต่ปัจจุบันได้รับ การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจนสามารถนำมาใช้บนบก ทั้งงานดับเพลิง/กู้ภัย งานเหมืองแร่งานในพื้นที่อับอากาศ และงานอื่นๆ ที่ต้องการยืดเวลาการทำงานให้ ยาวขึ้น ขณะที่เครื่องช่วยหายใจระบบบรรจุอากาศในตัว (SCBA : Self- Contained Breathing Apparatus) ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ให้อากาศหายใจ 45 นาทีหรือ 1 ชั่วโมง แต่เครื่องช่วยหายใจระบบวงจรปิดดังกล่าวนี้ จะให้อากาศหายใจโดยเฉลี่ย 4 ชั่วโมง บางรุ่นให้มากที่สุดถึง 6 ชั่วโมงนับตั้งแต่เปิดตัวมาในช่วงปี 2001

เครื่องช่วยหายใจระบบวงจรปิดได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง จุดเด่นก็คือ ทำให้ผู้สวมใส่ทำงานในพื้นที่อันตรายได้ยาวนานโดยไม่ต้องเติมอากาศหรือเปลี่ยนถังบรรจุ เป็นการตัดความกังวลเรื่องอากาศจะหมดถังโดยไม่รู้ตัวซึ่งให้ความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น แต่จุดที่ต้องระวังอย่างยิ่งยวดในการใช้งาน เช่น ผู้สวมใส่จะต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและปฏิบัติตามข้อบังคับการใช้งานอย่างเคร่งครัดเพราะการหายใจจากระบบนี้แตกต่างจาก SCBAกล่าวคือ ในระยะแรกจะหายใจลำบาก เพราะอากาศจะถูกป้อนเข้าหน้ากากด้วยความดันสูงCCBA : Closed Circuit Breathing Apparatusกว่าเล็กน้อย หลังจากนั้นอาจจะมีอากาศร้อนจากกระบวนการรีไซเคิ่ลลมหายใจแทรกเข้ามาที่สำคัญ การทำงานในบรรยากาศมีก๊าซพิษหรือขาดออกซิเจนเกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้ว หากหน้ากากที่ใช้อยู่ ไม่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ก็อาจจะรั่วซึมและเป็นเหตุทำให้เกิดอันตรายที่คาดไม่ถึงได้

ระบบ CCBA หรือ Rebreather ใช้หลักการทำงานในลักษณะรีไซเคิ่ลอากาศที่เกิดจากการหายใจออกภายในหน้ากากเพื่อนำกลับมาให้ผู้สวมใส่ใช้หายใจต่อไปอีก ในระบบ SCBA นั้นอากาศจากถังที่ป้อนเข้าไปในหน้ากากจะถูกใช้ในการหายใจจริงๆ เพียง 1 ใน 4 หรือ 25% ที่เหลือก็จะปะปนกับอากาศที่หายใจออกมา โดย มีไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นส่วผสมหลัก อากาศส่วนนี้จะขังอยู่ภายในหน้ากากและจะไม่ถูกดูดเข้าไปในปอด เพราะอากาศใหม่จากถังถูกป้อนด้วยความดันที่สูงกว่า (PositivePressure) เข้ามาตลอดเวลา จนกระทั่งอากาศในถังที่มีไว้สำหรับใช้หายใจโดยเฉพาะหมดไปจากถังก็เท่ากับว่า จะต้องยุติการใช้งาน SCBA ทันที สำหรับอากาศที่ขังอยู่ภายในหน้ากากนั้นไม่เหมาะที่จะใช้หายใจ เนื่องจากมีปริมาณก๊าซออกซิเจนน้อยแต่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก ซึ่งเรามักเรียกกันว่า “อากาศหมด จริงๆแล้วต้องระบุให้ชัดว่า “อากาศที่ใช้หายใจหมด”

จากประเด็นที่มีอากาศขังในหน้ากาก ทั้งจากส่วนที่เหลือจากการสูดเข้าไปในปอดและส่วนที่เป็นอากาศจากการหายใจออกมา จึงมีแนวความคิดผสมผสานกับหลักการดั้งเดิมของระบบ Rebreather ของนักดำน้ำ เพื่อนำอากาศส่วนนี้เข้าไปผ่านกระบวนการ “ฟอกอากาศ ทั้งแบบทางกลหรือทางเคมี โดยดูดผ่านท่อส่งตรงไปที่ห้องฟอกแล้วทำการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปขณะเดียวกันก็เติมออกซิเจนจากถังบรรจุเข้ามาจนกระทั่งอากาศส่วนนั้นมีสภาพเหมาะสม จะใช้สำหรับหายใจ นั่นคือ มีความบริสุทธิ์ มีปริมาณออกซิเจนพอเพียง และมีระดับอุณหภูมิ 90 องศาฟาเรนไฮต์ (32 องศาเซลเซียส) จากนั้นก็ส่งอากาศที่ผ่านการฟอกแล้วเข้าไปในถังเก็บอากาศสำหรับหายใจ ในลักษณะนี้ ถังเก็บ อากาศสำหรับหายใจของอุปกรณ์ระบบ CCBA หรือ Rebreather จึงเหมือนจะไม่หมดไปง่ายๆเพราะมีการเติมเข้ามาตลอดเวลา ดังนั้น แทนที่จะใช้งานได้เพียง 45 นาที หรือ 1 ชั่วโมง เหมือนกับระบบ SCBA ก็สามารถยืดเวลาใช้งานออก ไปเป็น 4 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย....

ที่มา : safetylifethailand     03ส.ค.2553
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th