อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
 
 การป้องกันไฟย้อนกลับในงานเชื่อม (Flashback Protection)

มาตรการป้องกันอันตรายไฟย้อนกลับ (Flashback) จากการเชื่อมโดยใช้แก๊ส

1. การเชื่อมโดยใช้แก๊ส (Oxy-fuel Gas Welding)

การเชื่อมโดยใช้แก๊ส หมายถึง การเชื่อมชิ้นงานโดยใช้พลังงานความร้อนจากการสันดาปของแก๊สเชื้อเพลิง (Fuel Gas) เช่น ก๊าซปิโตรเลียม เหลว (LPG) อะเซทิลีน (C2H2) หรือไฮโดรเจน (H2) กับออกซิเจน (O2) ที่หัวเชื่อมแก๊ส (Torch)

2. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมแก๊ส (Gas Welding Equipment) ประกอบด้วย

2.1หัวเชื่อมแก๊ส (Torch)

2.2 สายแก๊สเชื้อเพลิงและสายออกซิเจน (Hoses)

2.3 ถังแก๊สเชื้อเพลิง (Fuel Gas Cylinder)

2.4 ถังออกซิเจน (Oxygen Cylinder)

2.5 อุปกรณ์ปรับความดัน (Regulators)

3. อันตรายซึ่งเกิดจากการเชื่อมโดยใช้แก๊ส

หัวเชื่อมแก๊ส (Torch) ถึงแม้จะได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพดีเพียงใด แต่ก็ยังมีความเป็นอันตรายในตัวของมันเอง กล่าวคือ อาจจะเกิดปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ (Flashback) ที่หัวเชื่อมแก๊ส การเกิดไฟลุกไหม้หรือการระเบิดที่ อุปกรณ์ขณะทำการเชื่อมแก๊ส เช่น การระเบิดที่Torch การระเบิดของสายแก๊สหรือสายออกซิเจน(Hoses) ซึ่งต่อระหว่าง Torch กับ Regulator หรือ การระเบิดที่ Regulatorsและรุนแรงที่สุด คือ การระเบิดที่ถังออกซิเจนหรือถังแก๊สเชื้อเพลิง ล้วนแต่มีสาเหตุมาจากการเกิดปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ (Flashback) ทั้งสิ้น

4. การเกิดปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับ (Flashback) คืออะไร?

Flashback เป็นปรากฎการณ์ที่เปลวไฟ(Flame) ย้อนกลับจาก Torch เข้าในสายแก๊สผ่านRegulator ไปยังถังแก๊สเชื้อเพลิง (Fuel Gas Cylinder) ขณะเดียวกันออกซิเจนจะไหลตามเข้าไปโดยแรงปฏิกริยาที่เกิดขึ้นจากการลุกไหม้เพื่อให้ เกิดการลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง (Sustain Combustion) หรืออีกนัยหนึ่ง Flame ย้อนกลับจาก Torch เข้าไปในสายออกซิเจนผ่าน Regulator ไปยังถังออกซิเจน ขณะเดียวกัน Fuel Gas จะไหลตามเข้า ไปด้วยแรงปฏิกริยาที่เกิดขึ้นจากการลุกไหม้เพื่อให้เกิด Sustain Combustion ความเร็วของไฟ (Flame Velocity) ขณะเกิด Flashback จะเร็วมาก Flame Velocity อาจสูงถึง 2 เท่าของความเร็วของเสียง หรือประมาณ 2,000 ฟุต/วินาที หรือ 1400 ไมล์/ชั่วโมง

5. บทเรียนแห่งความสูญเสียอันเนื่องมาจาก Flashback

ในประเทศไทยเคยมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในโรงงานและสถานประกอบการที่มีสาเหตุมาจากการเกิดปรากฏการณ์ Flashback มาแล้วมากมายหลายครั้งแต่ละครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการโรงงาน ช่างเชื่อม คนงานและผู้ที่อยู่ข้างเคียงเป็นจำนวนมาก อาทิ กรณีการเกิดอุบัติเหตุถังแก๊สระเบิดในเรือนวคุณ 15 ที่อู่ต่อเรือหรินทรานสปอร์ต แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2541 เป็นเหตุทำให้ช่างเชื่อมเสียชีวิต 1 คน หรือกรณีถังแก๊สอะเซทิลีนระเบิดบริเวณสถานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินหน้าโรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542 เป็นเหตุให้คนงานได้รับบาดเจ็บ 1 คน คนงานวิ่งหนีตายกันอย่างอลหม่าน หรือกรณีถังออกซิเจน ระเบิดที่อู่ซ่อมรถยนต์ชื่อ ส.การช่าง อ.สามโคก .ปทุมธานี เมื่อ 29 พฤษภาคม 2549 เหตุเกิดขณะช่างกำลังทำการเชื่อมหม้อน้ำรถยนต์โดยใช้เครื่องเชื่อมแก๊ส (Oxy-Lpg) ได้เกิดปรากฏการณ์Flashback ขึ้นที่ Torch ผ่าน Hose และ Regulator แล้วไประเบิดที่ถังออกซิเจน เป็นเหตุทำให้ภรรยาเจ้าของอู่ ลูกค้าที่นำรถยนต์มาซ่อม และ ช่างเชื่อมเสียชีวิตรวม 4 คน ส่วนเจ้าของบาดเจ็บสาหัส ขาข้างซ้ายขาดถึงโคนขา เป็นต้น

6. สาเหตุที่ทำให้เกิด Flashback

สาเหตุที่ทำให้เกิด Flashback เกิดได้หลาย ประการ ดังนี้

􀁺 การประกอบหัวเชื่อมแก๊ส (Torch) ไม่ถูกต้อง

􀁺 การระบายแก๊ส (Purge) ที่ค้างอยู่ในสายแก๊สและ Torch ก่อนการเชื่อมไม่ถูกต้อง

􀁺 ความดันใช้งานไม่ถูกต้อง

􀁺 เลือกใช้หัว Tip ของ Torch ไม่ถูกต้อง

􀁺 ทางเดินของแก๊สใน Torch อุดตัน

􀁺 สายแก๊สชำรุดหรือรั่วไหล และมีประกายไฟทำให้เกิดการลุกไหม้

􀁺 ใช้ระยะห่างของหัว Tip กับชิ้นงานที่เชื่อมไม่ถูกต้อง

􀁺 เกิดการรั่วของแก๊สที่ Regulator, Hose หรือ Connection เป็นผลทำให้ความดันลดลงแก๊สที่ความดันสูงจึงไหลย้อนกลับไปยังอีกด้านหนึ่ง เป็นต้น

7. มาตรการป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Protection Measures) เราสามารถป้องกันไฟย้อนกลับได้ โดย การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestors) โดยต้องติดตั้งที่ Gas Welding Equipment 4 จุด ดังนี้คือ

7.1 ทางออกของ Oxygen Regulator

7.2 ทางออกของ Fuel Gas Regulator

7.3 ด้ามจับ Torch ทางด้านที่ต่อกับสายออกซิเจน

7.4 ด้ามจับ Torch ทางด้านที่ต่อกับสายแก๊สเชื้อเพลิง

(ดังรายละเอียดที่แสดงในรูป ก.)

8. Flashback Arrestors คืออะไร?

Flashback Arrestors คืออุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับในการเชื่อมแก๊ส โดยทั่วไปประกอบด้วยโครงสร้างหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ

8.1 Non-Return Valve เป็นลิ้นควบคุมการไหลให้ไปในทิศทางเดียว

8.2 Flame Arrestor เป็นตัวดูดซับ หรือดับไฟที่ย้อนกลับ

8.3 Thermal Cut-Off Valve เป็นตัวจับความร้อน โดยลิ้นจะปิดการไหลโดยทันทีทันใดเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้น

9. ข้อเสนอแนะ

การเชื่อมโดยใช้แก๊สเชื้อเพลิง (Oxy-Fuel Gas Welding) ในโรงงานและสถานประกอบการใดๆ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการให้มีการ

9.1 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Flashback Arrestors) ที่อุปกรณ์ใช้สำหรับเชื่อมแก๊ส (Gas Welding Equipment) ทุกตัวและมีการตรวจสอบสภาพให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่สมอ

9.2 เลือกใช้ Flashback Arrestors ที่มีการออกแบบและสร้างตามมาตรฐาน

9.3 ให้ตรวจสอบและทดสอบสภาพการทำงานของ Flashback Arrestors ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.4 Flashback Arrestors ที่ผ่านการใช้งานต้องเปลี่ยนใหม่อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปีอย่างไรก็ดี ถึงแม้มีการติดตั้ง Flashback Arrestors ที่ Gas Welding Equipment แล้วก็ตามผู้ปฏิบัติงานยังคงต?องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการทำงานเชื่อมแก๊สอย่างปลอดภัย (Work Instruction) โดยเคร่งครัด

ข้อกำหนดหรือมาตรฐานการป้องกัน Flashback

1. The Singapore Standard CP50: 1997 “Code of Practice for Safety in Welding and Cutting (and other operations involving the use of heat)” กำหนดให้ติดตั้ง Flashback Arrestors และ Non-Return Valves ที่ส่วนประกอบของอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส Oxygen/acetylene หรือ Oxygen/Fuel Equipment

2. Australian Standards, legislation and work practices for flashback arrestors; AS 4839-2001 กำหนดให้ต้องติดตั้ง Flashback Arrestors และ Non-Return Valve ที่สายแก๊ส O2 Regulator และ Fuel Gas Regulator

3. AS 4603-1999 Flashback Arrestors เป็นข้อกำหนดการออกแบบและคุณลักษณะของFlashback Arrestors โดยมีการอ้างอิงถึง BS EN730 ของ British Standard, BAM ของ Germany และ UL ของ U.S.A.

บันทึกจากผู้เขียน บทความนี้ หากมี การนำไปเผยแพร่ ปฏิบัติ หรือใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดความตระหนัก และสามารถช่วยรักษา ชีวิตคนงาน ช่าง ผู้ประกอบกิจการโรงงานและ ผู้อยู่ใกล้เคียงมิให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ได้ ขออนิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นจงบังเกิดแก่ท่านที่ เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกท่าน และ รวมถึงท่านผู้มีส่วนร่วมที่ทำให้ชีวิตทุกชีวิตมี ความปลอดภัย

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : safetylifethailand.com     15ก.ย.2553
 
 
 
 
 
 
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


flashback arrestor ที่ผ่านการเกิดไฟย้อนกลับมาแล้ว ยังสามารถใช้งานได้ ** กหรือไม่ เพระเหตุใดครับ
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
why married men cheat click cheat on wife
link wives cheat what makes husbands cheat
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
link link online
open why husband cheat on their wife reasons people cheat
website types of women who cheat husband cheated on me
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
how many men have affairs cheat on my husband married cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
link do all women cheat how to cheat on wife
husbands who cheat how many men have affairs husband cheat
will my wife cheat again why do guys cheat read here
the unfaithful husband women who cheat on their husband men having affairs
read here why do men cheat when married men cheat
read here marriage affairs women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
click cheat on your wife unfaithful spouse
women who like to cheat wifes cheat read here
women who like to cheat wifes cheat read here
click why wife cheated affairs with married men
cheaters married cheaters click
cheaters men having affairs click
read here women looking to cheat black women white men
read here women looking to cheat black women white men
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
where do you get abortion pills from abortion pill providers cost for abortion
early abortion pill cost average cost of abortion abortion or abortion pill
how do i know if my wife cheated read click here
online women who cheat with married men why people cheat in marriage
online redirect why people cheat in marriage
when a husband cheats read here link
I cheated on my boyfriend how women cheat
women who cheat with married men why women cheat on their husbands why do men have affairs
go cheat on my wife why do husbands cheat
My wife cheated on me cheaters how often do women cheat on their husbands
go women looking to cheat how to catch a cheater
click here website
married affairs open why married men cheat on their wives
dating a married man link why do men cheat
why some women cheat why some women cheat cheat wifes
why some women cheat online cheat wifes
why men cheat on beautiful women reason why husband cheat click
women who want to cheat why do women cheat dating for married men
open redirect go
how to cheat open why husbands cheat
abortion clinics elective abortion abortion is murder
spyware android app free spyware download for android spyware phone
abortion 12 weeks pregnant abortion paperwork abortion in first trimester
cell phone spyware for android cell phone spyware for android free android monitoring app
std chlamydia symptoms common std symptoms std test home
where can you get an abortion pill vacuum for abortion teenage abortion stories
stories about abortion early abortion options teen abortion rates
free android monitoring app free spy mobile top android spy
infidelity why married men cheat on their wives how do i know if my wife cheated
what are signs of stds male std testing chlamydia mouth symptoms
what causes aids/hiv cures for hiv hiv and aids treatment
free hidden android spy app spy text app for android text monitoring software
salazopyrin tinnitus pillerforstoppelse.site salazopyrin overdose
cetirizin teva 10 mg mindstedosisdiat.site cetirizin yliannostus
amitriptylin 75 ct amitriptylin zolpidem amitriptylin bivirkninger
thyroxin einnahme thyroxin 88 henning thyroxin pills
  คุณ :   jui  เมื่อ :   11/6/2011 10:05:53 AM  E-mail :    natthawutbo@hotmail.com
signs of unfaithful husband how to cheat on my husband most women cheat
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
website most women cheat husband cheated on me
website most women cheat husband cheated on me
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
signs of infidelity website wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
reasons wives cheat on husbands marriage affairs website
link how to cheat husband read here
link dating a married man how to cheat on wife
will my wife cheat again wife cheaters read here
read here why do men cheat when married men cheat
why do men cheat husbands that cheat percent of women that cheat
cheaters married cheaters click
married cheat married men cheat how do i know if my wife has cheated
link online read here
link online read here
click here cheat how many men have affairs
click here types of women who cheat how many men have affairs
why people cheat reasons wives cheat on their husbands married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
the abortion pill facts how do i get an abortion pill medicine abortion
why do women cheat on their husbands my husband cheated online
website my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
online read here why people cheat in marriage
my wife cheated now what My husband cheated on me unfaithful husbands
when a husband cheats read link
wife who cheated unfaithful husbands open
click here married men cheat women affair
go why wife cheated why do husbands cheat
husband cheat how to cheat wife read
wife who cheated how often do women cheat on their husbands why women cheat on their husband
wife who cheated how often do women cheat on their husbands why women cheat on their husband
My wife cheated on me how often do women cheat on their husbands how often do women cheat on their husbands
go how to catch a cheater
read here click here cheat on my wife
read here why are women unfaithful cheat on my wife
reasons why wives cheat on their husbands women want men why married men cheat
click here website
why men have affairs dating for married men how to cheat with a married woman
reasons why women cheat on their husbands will my husband cheat how do i know if my wife has cheated
why some women cheat what to do when husband cheats cheat wifes
why men cheat on beautiful women how to cheat on my husband click
why men cheat on beautiful women reason why husband cheat click
link why people cheat why women cheat
husband watches wife cheat I cheated on my girlfriend online
spyware android app free android spy app spyware phone
symptoms of venereal disease first signs of an std how do you get tested for chlamydia
how can you get hiv/aids what causes aids and hiv hiv dating websites
abortion 12 weeks pregnant how to do a home abortion abortion in first trimester
reasons women cheat on their husbands women who cheat with married men how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife cheated why do men have affairs infidelity signs
std chlamydia symptoms facts about stds std test home
free android monitoring app free spy mobile top android spy
abortion at 4 months abortion wiki dilation and curettage surgery video
abortion at 4 months abortion at 14 weeks dilation and curettage surgery video
where to get tested for std free std tests how do they test for chlamydia
what are signs of stds male std testing chlamydia mouth symptoms
hiv aids symptoms pictures what are hiv symptoms treatments for aids
aids treatment options early symptoms of hiv in men hiv contraction
amantadin m2 amantadin borreliose amantadin pris
naltrexon bivirkninger naltrexon og fibromyalgi naltrexon for ms
glimepirid zentiva 2 mg glimepirid kosten glimepirid 5 mg
esomeprazol erfaringer esomeprazol erfaringer esomeprazol depression
ciloxan nebenwirkungen ciloxan side effects ciloxan 5ml
naltrexon wiki naltrexon accord 50 mg naltrexon alkohol
naltrexon wiki naltrexon accord 50 mg naltrexon alkohol
desloratadin je sogvitaminer.site desloratadin xyzal
thyroxin einnahme thyroxin 88 henning thyroxin pills
 
  ความคิดเห็นที่ :
2


สาเหตุที่ย้อนกลับมีหลายสาเตครับ เช่น สายรั่ว อุปกรณ์อุดตัน อุปกรณ์วาล์วกันกลับเสื่อมสถาพ และอื่นๆ ที่สำคัญต้องตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำทุกปี ผมขอโฆษณาครับ บริษัท อินเตอร์โซล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับที่มีคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมัน มีทุกรูปแบบให้เลือกใช้ ทั้งแก๊สอ็อกซิเจนและแก๊สไวไฟ มีอุปกรณ์ประกอบป้องกันได้สูงสุด 5 ชั้น และสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ได้ด้วยครับ หากมีปัญหาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผมได้ที่เบอร์ 089-8116136 หรือ E-Mail: sampan@intersol.th.com ยินดีให้คำปรึกษาครับ
dating a married woman go love affairs with married men
My wife cheated on me online why do people cheat
women affairs open why people cheat
link unfaithful spouse online
website most women cheat husband cheated on me
signs of infidelity redirect wifes that cheat
how many men have affairs cheat on my husband married cheat
reasons wives cheat on husbands go website
link wife cheat read here
link do all women cheat how to cheat on wife
husbands who cheat wifes who cheat husband cheat
read here click when married men cheat
read here click when married men cheat
read here click when married men cheat
read here when women cheat women who cheat on husband
why do wife cheat on husband cheat wifes online
click cheat on your wife unfaithful spouse
click here read here how many men have affairs
why women cheat on men they love my wife emotionally cheated on me reasons why wives cheat on their husbands
the abortion pill facts how do i get an abortion pill medicine abortion
online abortion pill risk the pill abortion
what to expect abortion pill abortion clinic chicago il read
online read here abortion trimester
online redirect why people cheat in marriage
online read here why people cheat in marriage
my wife cheated now what women who love to cheat unfaithful husbands
when a husband cheats read here link
why most women cheat redirect link
women who cheat with married men types of women who cheat why do men have affairs
my wife emotionally cheated on me click here why do people cheat
click here will my husband cheat click
click here will my husband cheat click
click here website
click here website
why men have affairs dating for married men how to cheat with a married woman
why some women cheat what to do when husband cheats cheat wifes
why men cheat on beautiful women reason why husband cheat click
why men cheat on beautiful women how to cheat on my husband click
click reasons women cheat online
women who want to cheat why do women cheat dating for married men
I cheated on my girlfriend i dreamed my wife cheated on me types of women who cheat
abortion clinics elective abortion abortion is murder
symptoms of venereal disease oral std symptoms how do you get tested for chlamydia
abortion 12 weeks pregnant how to do a home abortion abortion in first trimester
list of std signs of std in women female std symptoms
reasons women cheat on their husbands women who cheat with married men how often do women cheat on their husbands
std chlamydia symptoms signs for chlamydia std test home
free android monitoring app text message spy top android spy
I cheated on my wife reasons married men cheat wives cheat
abortion at 4 months abortion pills cost dilation and curettage surgery video
abortion at 4 months abortion pills cost dilation and curettage surgery video
where to get tested for std free std tests how do they test for chlamydia
free spy app for android download free spyware for cell phones android spyware apps
finasterid sandoz iyogvitaminer.site finasterid kosten
malonetta hovedpine malonetta diarre malonetta ingredients
naltrexon bivirkninger naltrexon og fibromyalgi naltrexon for ms
salazopyrin tinnitus pillerforstoppelse.site salazopyrin overdose
cyklokapron for periods temperaturudslat.site cyklokapron singapore
  คุณ :   สัมพันธ์  เมื่อ :   1/24/2013 11:21:51 PM  E-mail :    sampan@intersol.th.com
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
signs of unfaithful husband most women cheat
signs of unfaithful husband redirect most women cheat
women who cheat women who like to cheat dating site for married people
dating a married woman go love affairs with married men
online how to cheat on wife men who have affairs
link infidelity in marriage what makes husbands cheat
signs of infidelity why does husbands cheat wifes that cheat
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
wifes that cheat married men cheat with men women who cheated
husbands who cheat how many men have affairs husband cheat
infidelity in marriage how to cheat on wife read
read here click when married men cheat
read here marriage affairs women who cheat on husband
why do wife cheat on husband website online
how many women cheat on their husbands why married men have affairs why do husband cheat
wives who cheat married men having affairs married cheat
women who like to cheat online read here
read here women looking to cheat black women white men
read here click black women white men
click here cheat how many men have affairs
click here types of women who cheat how many men have affairs
why women cheat on men they love my wife emotionally cheated on me reasons why wives cheat on their husbands
why people cheat why do men cheat on their wife married men who cheat with men
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
how many guys cheat men who have affairs how often do women cheat on their husbands
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
the abortion pill facts how do i get an abortion pill medicine abortion
aspiration abortion when can i have an abortion open
when a husband cheats read here link
when a husband cheats wifes that cheat link
when a husband cheats wifes that cheat link
how can people cheat redirect why people cheat in marriage
how can people cheat my boyfriend cheated on me with a guy why people cheat in marriage
My wife cheated on me link how often do women cheat on their husbands
what makes husbands cheat husbands who cheat reasons why married men cheat
what makes husbands cheat husbands who cheat reasons why married men cheat
click here wife cheated on me click
go click here how to catch a cheater
read here percentage of women who cheat cheat on my wife
reasons why wives cheat on their husbands women want men why married men cheat
click here read website
married affairs open why married men cheat on their wives
married affairs open why married men cheat on their wives
reasons why women cheat on their husbands link how do i know if my wife has cheated
why men cheat on beautiful women married affairs sites click
how to cheat with a married woman cheat wifes why do people cheat
dating site for married people i want an affair women who love to cheat
link women cheat husband why women cheat
link wives cheat why women cheat
women cheat because women who want to cheat why husband cheat
go when married men cheat reasons wives cheat on their husbands
click reasons women cheat online
I cheated on my girlfriend reasons why women cheat types of women who cheat
how many men have affairs how do i know if my wife has cheated unfaithful spouse
how many men have affairs how do i know if my wife has cheated unfaithful spouse
cure of aids annie lennox hiv positive signs of hiv or aids
spyware android app free spyware download for android spyware phone
list of std mens symptoms of chlamydia female std symptoms
reasons women cheat on their husbands women who cheat with married men how often do women cheat on their husbands
aids organizations treatments for hiv/aids treatments of aids
I cheated on my wife how many people cheat wives cheat
abortion at 4 months abortion pills cost dilation and curettage surgery video
hiv aids symptoms pictures false positive hiv test treatments for aids
hiv aids symptoms pictures false positive hiv test treatments for aids
aids treatment options what is the virus that causes aids hiv contraction
message spy app apps to spy on phones spy phone app free
metoclopramid tablete metoclopramid medscape metoclopramid qt
metoclopramid tablete metoclopramid tablete metoclopramid qt
progesteron kost progesteron youtube progesteron 38
naltrexon bivirkninger naltrexon tabletten naltrexon for ms
glimepirid zentiva 2 mg glimepirid kosten glimepirid 5 mg
budesonid yan etki budesonid wirkung budesonid crohn
imacillin youtube imacillin streptokokker imacillin bredspektret
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
methotrexat rzs methotrexat gigt methotrexat psoriasis
olanzapin yan etkileri olanzapin depot olanzapin teva
naltrexon wiki naltrexon accord 50 mg naltrexon alkohol
 
  ความคิดเห็นที่ :
3


คุณ jui ต้องนำ flashback ตัวนั้นมาทดสอบที่อุปกรณ์ทดสอบครับ ผมสงสัยว่าแล้วคุณจะทราบได้อย่างไรว่าอุปกรณ์นั้น ผ่าน flashback มาแล้ว ผมเคยใช้อุปกรณ์รุ่นที่มี indicator ที่ตัวมันมันจะมีแถบสีปรากฎที่ตัวมัน ถ้าผ่าน flashback มาแล้ว และเราสามารถ reset ตัวมันกลับเอามาใช้ได้ ** ก ถ้าให้แน่นอนต้องผ่านเครื่องทดสอบเท่านั้นครับ
signs of unfaithful husband most women cheat
dating a married woman go love affairs with married men
cheaters why do husbands cheat click
why married men cheat will my husband cheat cheat on wife
open dating site for married people reasons people cheat
will my wife cheat again boyfriend cheated on me read here
read here how to cheat wife go
read here click here go
the unfaithful husband read men having affairs
what makes people cheat click here will my husband cheat
read here marriage affairs women who cheat on husband
how many women cheat on their husbands link why do husband cheat
click why wife cheated affairs with married men
cheaters men having affairs click
women who like to cheat unfaithful wife
all wives cheat how can people cheat wife who cheated
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
click here types of women who cheat how many men have affairs
read here names of abortion pills how to get the pill
read here click here how to get the pill
the abortion pill facts online medication pill medicine abortion
the abortion pill facts how do i get an abortion pill medicine abortion
aspiration abortion website open
click the abortion pill pregnant abortion pill
click redirect men who have affairs
click how many women cheat on husbands men who have affairs
website my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
website married men cheat women who cheated
women that cheat with married men why women cheat with married men women cheat on men
married men affairs open My wife cheated on me
what makes husbands cheat married and want to cheat reasons why married men cheat
open read women who like to cheat
go women looking to cheat how to catch a cheater
reasons why women cheat on their husbands online how do i know if my wife has cheated
dating site for married people redirect women who love to cheat
link wives cheat why women cheat
link wives cheat why women cheat
click reasons women cheat online
read here wife cheaters click
spyware android app free spyware download for android spyware phone
list of std signs of std in women female std symptoms
reasons women cheat on their husbands women who cheat with married men how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife cheated letter to husband who cheated infidelity signs
free android monitoring app free spy mobile top android spy
catch a cheat cheat on wife how to know if wife has cheated
I cheated on my wife how many people cheat wives cheat
abortion at 4 months abortion wiki dilation and curettage surgery video
free hidden android spy app spy call app text monitoring software
ciloxan eye drops ciloxan 5ml ciloxan holdbarhed
salazopyrin hair loss salazopyrin 1000mg salazopyrin and alcohol
finasterid sandoz finasterid 2mg finasterid kosten
naltrexon bivirkninger naltrexon og fibromyalgi naltrexon for ms
cetirizin teva 10 mg mindstedosisdiat.site cetirizin yliannostus
amitriptylin 75 ct udenmadterapi.site amitriptylin bivirkninger
amitriptylin 75 ct amitriptylin zolpidem amitriptylin bivirkninger
methotrexat rzs methotrexat menstruation methotrexat psoriasis
mesalazin 1000 mg billigogol.site mesalazin forum
pramipexol stada pramipexol indicaciones pramipexol 2 1
pramipexol stada cudenreceptgravid.site pramipexol 2 1
naltrexon wiki udskillelsefor.site naltrexon alkohol
vagifem youtube vagifem 3 gange om ugen vagifem piller
desloratadin je sogvitaminer.site desloratadin xyzal
  คุณ :   kunpisit  เมื่อ :   1/9/2014 9:58:25 AM  E-mail :    kunpisit@gmail.com
why married men cheat go cheat on wife
reasons wives cheat on husbands love affairs with married men website
link go how to cheat on wife
read here when women cheat women who cheat on husband
why do wife cheat on husband cheat wifes online
click infidelity signs unfaithful spouse
why do men cheat husbands that cheat percent of women that cheat
catching a cheater married men cheat with men cheat on your wife
women who like to cheat online read here
women who like to cheat wifes cheat read here
cheaters men having affairs click
cheaters men having affairs click
read here click black women white men
read here click black women white men
click here signs of unfaithful husband why do women cheat
why people cheat men who have affairs married men who cheat with men
how many guys cheat what makes husbands cheat how often do women cheat on their husbands
where do you get abortion pills from abortion pill providers cost for abortion
online abortion pill risk the pill abortion
how do i know if my wife cheated reason women cheat click here
my wife cheated now what women who love to cheat unfaithful husbands
when a husband cheats read here link
why most women cheat click here link
why most women cheat click here link
how can people cheat redirect why people cheat in marriage
women who cheat with married men why women cheat on their husbands why do men have affairs
click here dating sites for married people women affair
my wife emotionally cheated on me signs of unfaithful husband why do people cheat
My wife cheated on me cheaters how often do women cheat on their husbands
read here percentage of women who cheat cheat on my wife
click here website
dating a married man link why do men cheat
why men have affairs link how to cheat with a married woman
how to cheat with a married woman reasons women cheat why do people cheat
dating site for married people redirect women who love to cheat
go reasons wives cheat on their husbands
husband watches wife cheat read here online
online wife cheaters go
read here catching a cheater click
I cheated on my girlfriend reasons why women cheat types of women who cheat
cure of aids annie lennox hiv positive signs of hiv or aids
symptoms of venereal disease male std how do you get tested for chlamydia
abortion 12 weeks pregnant abortion paperwork abortion in first trimester
list of std where can i get std tested female std symptoms
list of std signs of std in women female std symptoms
how do i know if my wife cheated letter to husband who cheated infidelity signs
stories about abortion abortion clinic atlanta ga teen abortion rates
catch a cheat cheat on wife how to know if wife has cheated
free hidden android spy app spy text app for android text monitoring software
ciloxan eye drops gravidgraviditet.site ciloxan holdbarhed
metoclopramid tablete metoclopramid kaninchen metoclopramid qt
cefuroxim 400 diatblodtrykhvor.site cefuroxim 300mg
zitromax 40 mg zitromax 250 mg zitromax 500 mg pris
malonetta hovedpine malonetta virkning malonetta ingredients
malonetta hovedpine malonetta diarre malonetta ingredients
naltrexon bivirkninger naltrexon alkohol naltrexon for ms
cetirizin teva 10 mg mindstedosisdiat.site cetirizin yliannostus
cetirizin teva 10 mg cetirizin xyzal cetirizin yliannostus
esomeprazol erfaringer esomeprazol y embarazo esomeprazol depression
esomeprazol erfaringer esomeprazol y embarazo esomeprazol depression
olanzapin yan etkileri olanzapin ja lihominen olanzapin teva
amantadin 500 amantadin 50mg amantadin medikament
thyroxin einnahme thyroxin zu hoch dosiert thyroxin pills
thyroxin einnahme thyroxin zu hoch dosiert thyroxin pills
ranitidin 1a pharma edanmarkhalsbrand.site ranitidin tableta
efexor 0 75 mg mogvitamineruden.site efexor depot udtrapning
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th