อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
   
 
 
    รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน ตุลาคม ปี 2559
    คำถามครั้งที่ 1
    คำถาม :
    จากบทความเรื่อง ขั้นตอนเอาตัวรอดเมื่อเรือล่ม ให้ยกตัวอย่างวิธีเอาตัวรอดเรือล่มกรณีที่ไม่มีเสื้อชูชีพ 1 วิธี
    คำตอบ :
    อย่าพยายามว่ายกลับเพื่อคว้าจับกราบเรือขณะที่เรือกำลังแล่นเป็นอันขาด
    รายชื่อผู้โชคดี :
    นางสาวกรรณิกา  วงศ์สรรพ์ จังหวัด  ระยอง
   
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th