อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
   
 
 
    รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559
    คำถามครั้งที่ 1
    คำถาม :
    จากบทความเรื่อง อาหาร 10 อย่างที่ไม่ควรกินมากเกิน การกินเมล็ดทานตะวันปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างไร ?
    คำตอบ :
    ทำให้มีการสะสมไขมันที่ตับได้ เป็นอันตรายต่ออวัยวะตับ
    รายชื่อผู้โชคดี :
    น.ส.สุภาวดี  เชยชัยภูมิ จังหวัด  ชลบุรี
   
 
    รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559
    คำถามครั้งที่ 2
    คำถาม :
    จากบทความเรื่อง อบรม จป.วิชาชีพ รีเทิร์น ผู้ที่จะสามารถเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพได้ ต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง ?
    คำตอบ :
    1. เป็นลูกจ้าง 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 3. ทำงานเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
    รายชื่อผู้โชคดี :
    วรรณนิศา   คำภูเงิน จังหวัด  มหาสารคาม
   
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th