อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
   
 
 
    รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน มีนาคม ปี 2559
    คำถามครั้งที่ 1
    คำถาม :
    จากบทความเรื่อง ขุมทรัพย์ความปลอดภัยที่เหมืองทอง ในปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาขุดแร่ทองแดงแทน มีกำลังการผลิตต่อวันเท่าใด?
    คำตอบ :
    เฉลี่ยอยู่ที่ 200 ตันต่อวัน
    รายชื่อผู้โชคดี :
    หนึ่งฤดี  วิทยากุล จังหวัด  ระยอง
   
 
    รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน มีนาคม ปี 2559
    คำถามครั้งที่ 2
    คำถาม :
    จากบทความเรื่อง แล้งนี้... ยังมีหวัง น้ำทิ้งโรงงานช่วยเกษตรกร กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องใด ?
    คำตอบ :
    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมนำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2559
    รายชื่อผู้โชคดี :
    ธรรมรัตน์  รักษ์เรืองนาม จังหวัด  ปทุมธานี
   
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th