อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
   
 
 
    รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน เมษายน ปี 2558
    คำถามครั้งที่ 1
    คำถาม :
    จากบทความเรื่อง โรคซีวีเอส ปัญหาของคนอยู่หน้าจอ ให้ยกตัวอย่างสาเหตุของโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมมา 1 สาเหตุ
    คำตอบ :
    ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยกระพริบตา แสงจ้า การออกแบบและการจัดภาพ
    รายชื่อผู้โชคดี :
    สาธิยา  อังคประเสริฐกุล จังหวัด  ระยอง
   
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th