อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
   
 
 
    รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน เมษายน ปี 2559
    คำถามครั้งที่ 1
    คำถาม :
    จากบทความเรื่อง โรคลมแดด (Heat Stroke) ให้ยกตัวอย่างสัญญาณเตือนของการเป็นโรคลมแดดมา 1 อาการ
    คำตอบ :
    ไม่มีเหงื่อออก แม้จะอยู่ในที่มีอากาศร้อน
    รายชื่อผู้โชคดี :
    ปิยธิดา  อิ่มจิตต์ จังหวัด  นครปฐม
   
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th