อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
   
 
 
    รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2559
    คำถามครั้งที่ 1
    คำถาม :
    จากบทความเรื่อง เตรียมความพร้อมสำหรับ ISO45001 Occupation Health and Safety Management System คาดว่าจะประกาศใช้เมื่อใด ?
    คำตอบ :
    จะถูกประกาศใช้ภายในปลายปี 2559 นี้หรืออย่างช้าต้นปี 2560
    รายชื่อผู้โชคดี :
    วิไลภรณ์  กิมประพันธ์ จังหวัด  สมุทรปราการ
   
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th