Safety Road Map

คุณกาญจนา ประสาททองจากบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด อ่านเรื่อง Safety Vision แล้วส่งจดหมายน้อยมาบอกว่า สนใจเรื่องนี้และขอตัวอย่าง Safety Road Map ผมไม่ค่อยมีเวลาตอบเป็นส่วนตัว เลยขออนุญาตเอาคำตอบมาเขียนลงในบทความนี้แล้วกัน

หลังจากที่เราตั้ง Safety Vision ของบริษัทเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจะพาบริษัทให้ไปอยู่ในจุดที่เราต้องการไม่ใช่เรื่องง่ายชนิดที่ปล่อยไปตามยถากรรม หรือทำงานไปวันๆแล้วมันจะไปได้ มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถ มีการวางแผน มีการเตรียมการ มีเส้นทางที่ต้องเดินหรือที่เรียกว่า Road Map เส้นทางที่ว่านี้เป็นเส้นทางเฉพาะการสร้างระบบและมาตรฐานเท่านั้น ส่วนการสร้างพฤติกรรมของผู้คนในองค์กร ให้ดูแลเอาใจใส่ความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำ แต่อยู่นอกเหนือเส้นทางที่ว่านี้

ใน Safety Road Map ที่คุณ John เขาทำไว้ มันมีอยู่ 5 station ดังนี้ครับ

1. Visible Leadership

หมายถึงการที่ผู้บริหารองค์กรแสดงความเป็นผู้นำในการลงมือทำงานด้านความปลอดภัย ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน มีการผลักดัน ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้เกิดดอกเกิดผลตามที่ต้องการ

2. Strategic หรือกลยุทธ์ ในด้านกลยุทธ์มี 3 เรื่องที่ต้องทำ เรื่องคือ

เรื่องแรก Working Policy หมายถึงการกำหนดนโยบายที่ผู้คนทั้งหลายในบริษัทใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ไม่ใช่นโยบายความปลอดภัยที่ไม่มีใครจำได้ ทั้งคนลงนามในนโยบายและคนทำงาน

เรื่องที่สอง คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านความปลอดภัยที่ท้าทาย มีการทุ่มเทเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ดีขึ้น ไม่ใช่เป้าหมายประเภทกำหนดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยให้โชคชะตาพาไป โชคดีก็ได้ โชคร้ายก็เสีย

เรื่องที่สาม คือการกำหนดให้การทำงานมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง

3. Organization หรือการจัดให้ความปลอดภัยเป็นภารกิจที่ฝังอยู่ในองค์กร

เรื่องแรก ก็คือการสร้างเครือข่ายไปยังหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้านความปลอดภัย

เรื่องที่สอง คือการกำหนดให้ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต่างๆโดยตรง

เรื่องที่สาม คือการกำหนดการสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลและวินัยในการทำงาน


4. Operational หรือการปฏิบัติการมีอยู่ 8 เรื่องที่ต้องดำเนินการ

1. การรายงาน การสอบสวนอุบัติเหตุ
2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3. การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
4. การตรวจประเมิน
5. ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา
6. การบริหารความเปลี่ยนแปลง
7. การเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน
8. พนักงานทีทำงานตามลำพัง

5. Specific หรือความปลอดภัยเฉพาะเรื่อง เรื่องนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรว่า ใครมีงานพิเศษอะไร หรือมีความเสี่ยงอะไร ที่เราต้องสร้างมาตรฐานมาควบคุมการปฏิบัติสำหรับงานนั้น เช่น

1. Manual Handling
2. Transport Operation Safety
3. Passenger Car Safety
4. Product Stewardship

ถ้าบริษัทเรามีอะไรที่แตกต่างออกไปจากนี้ เช่นมีอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศก็เพิ่มเรื่องการทำงานในที่อับอากาศเข้าไป เป็นต้น

ในการประเมินว่าบริษัทของเราอยู่บนถนนเส้นนี้ตรงหลักกิโลเมตรที่เท่าไร เราก็มีแบบประเมินให้ซึ่งพอประเมินเสร็จก็จะรู้ตัวตอนนี้บริษัทเราอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 15 ยังเหลืออีก 35 กิโลเมตรที่ต้องเดินต่อ ก็จะสามารถมาวางแผนได้ว่า อีก 35 กิโลเมตรที่เหลือ เราจะใช้เวลากี่ปี ใครต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ไปถึงจุดหมายในเวลาที่ต้องการได้ ตัวเลขกิโลเมตรที่ 15 และ 50ที่ว่า ผมสมมุติขึ้นเอง ถ้าสนใจจะให้เราไปประเมินให้ก็ติดต่อที่คุณสุนทร สรรพกิจชาญ ผู้จัดการขายและบริการลูกค้า โทร. 0 3892 0088 ต่อ 410 soonthon.s@npc-se.co.th ได้ครับ สวัสดี

ประกอบ เพชรรัตน์
Prakob.p@npc-se.co.th

   
        ที่มา : www.npc-se.co.th : 28/ม.ค./2551
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายขายและการตลาด : โทร. 0 3897 7700  โทรสาร. 0 3897 7701 อีเมล์. sales@npc-se.co.th
www.npc-se.co.th ระงับอัคคีภัยในโรงงานและสถานประกอบการ