อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
     ว่าด้วยเรื่อง Behaviour Based Safety

เรื่องแรก ที่อยากจะเล่าในวันนี้คือ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม ผมมีโอกาสได้ไปฟังคุณJohn Gillies จาก บริษัท BOC มาเล่าเรื่อง Behaviour Based Safety ให้ฟังที่พัทยา John เคยทำงานที่บริษัท Dupont แล้วถูกส่งมา Present งานให้กรรมการบริหารของB OC ฟัง พอกรรมการบริหารได้ฟังการนำเสนอของ John ก็มีการยื่นข้อเสนอให้ John มาทำงานที่ BOC ถ้าผมฟังไม่ผิด เขาก็จะทำงานให้ BOC ครบ 3 ปีในเดือนหน้านี้

โดยหลักการของ BBS ที่ John นำเสนอก็คือ การดำเนินการในเรื่องความปลอดภัย จะมีมาตรการต่างๆที่พวกเรา Safety นำเอามาใช้กันคือ

1. กฏหมาย และมาตรฐาน ทำหน้าที่เสมอฐานรากของอาคาร ที่ช่วยรับนำหนักอาคารไว้ ไม่จมหรือ พังลงไป

2. Rule/Discipline/Procedure ทำหน้าที่เหมือนกฎ กติกาที่คนในบ้านต้อง เคารพและปฎิบัติ เพื่อให้คนในบ้านอยู่ร่วมกันโดยไม่ทะเลาะ หรือเบียดเบียนกัน

3. Behavior ทำหน้าเสมือนหลังคา ที่ช่วยคุ้มแดดคุ้มฝนให้กับคนในบ้าน

สำหรับวิธีการสร้าง Behavior ตามแนวทางของ John ก็คือ ระดับ Manager ทั้งหลายที่เป็นผู้ขับเคลื่อนบริษัท จะต้องลงไปสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่ดีในองค์กร โดยเห็นใครทำดี ก็ขอบคุณ ชมเชย เพื่อเสริมพฤติกรรมที่ดี เห็นใครทำไม่ถูกก็ต้องเข้าไปคุย เพื่อทำให้เขาเห็นดีเห็นงาม คิดได้อย่างที่เราต้องการ ผู้บริหารสูงสุดก็มีหน้าทำให้บรรดา Manager เหล่านี้ ลงไปที่หน้างาน ฝรั่งเขาเรียกว่า WALK THE TALK ทำหน้าที่เสริมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างคงเส้นคงวา สม่ำเสมอ เพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย

เรื่องที่สอง คือ ในสัปดาห์นี้ ได้ไปช่วยงานสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ทำงานอยู่ 2 เรื่องด้วยกันคือ

1. การปรับหลักสูตร Integrated Management System

2. การจัดทำคู่มือ ISO 14001;2004

โดยในเรื่องแรกก็ได้มีการนำเอาข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีนี้ ทั้ง 4 รุ่นมาหารือกัน สุดท้ายเราก็ตัดสินใจปรับวิธีการเรียน การสอนใหม่หมด เรียกว่าใหม่จริงๆ โดยจะทดลองนำมาใช้ครั้งแรกในเดือนหน้านี้ ใครที่สมัครมาเรียนไว้ แล้วบังเอิญได้อ่านบทความนี้ ขอแนะนำให้อ่านมาตรฐาน ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 TIS 18001 มาก่อนนะครับ

เรื่องที่สองคือการจัดทำคู่มือ ISO14001:2004 จริงๆเราทำกันมานานแล้ว แต่เสร็จยากเพราะแต่ละท่านที่มาเป็นคณะทำงาน ไม่ค่อยว่างตรงกัน ลองฟังชื่อก็ได้ ถ้าไม่รู้ว่าคนเหล่านี้คือใคร ลองไปถามบรรดาคนในวงการดู

1. ชัยยง กฤตผลชัย

2. ประสงค์ ประยงเพชร

3. กิดากร อังคณารักษ์

4. วิชัย รายรัตน์

5. สิงหนาท เมตตาคุณ

6. และอีกหลายท่านครับ

สำหรับคู่มือ ก็ถือว่าจบแล้ว สมอ.คงพิมพ์ออกมาขายในอีกไม่นาน ในการไปทำคู่มือคราวนี้ เราก็ได้โอกาสพูดคุยกันหลายเรื่อง แต่มีอยู่ 2เรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงาน ทำกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่า เป็นการทำงานที่เราคิดวิธีการของเราขึ้นมาเอง ดีหรือไม่...ไม่รู้ เพราะคิดได้เท่านี้ เมื่อมี มาตรฐานใหม่ออกมา ก็เป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ทบทวนเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น คือ

· ISO 1002:2004 Quality Management Customer Satisfaction Guidelines for Complaint Handling in Organizations.

มาตรฐานฉบับนี้ ให้คำแนะนำองค์กรเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการกับคำร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผน การออกแบบ กระบวนการ การธำรงรักษา และการพัฒนา ที่สามารถใช้ได้กับระบบบริหารงานคุณภาพทุกระบบ

· ISO 14063:2006 Environmental management – Environmental communication –Guidelines and examples

มาตรฐานฉบับนี้ ให้ข้อแนะนำสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับหลักการทั่วไป นโยบาย กลยุทธ์ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยให้แนวทางการสื่อสารที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้ได้จริง และมีการปรับให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม จริงๆมีอีกหลายเรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง แต่เอาไว้วันพฤหัสบดีที่ 17 พบกันใหม่ดีกว่า สำหรับท่านที่ต้องการส่งข่าวถึงผมโดยตรงก็เชิญได้ที่ prakob@npc-se.co.th สวัสดีครับ

***********************

   
        ที่มา : ประกอบ เพชรรัตน์ : 15/ส.ค./2549
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ความคิดเห็นที่ :
1


We must also say that these http://www.replicawatches0.org.uk/ make the perfect gift and they are perfect for any occasion. The price range could set you back anywhere from a hundred to thousands of http://www.usarmygermany.com/postinfo.asp It all depends on the brand and model of the watch you choose. If you are interested in purchasing these http://www.hublotreplicauk.co.uk/ then you may want to turn to the Internet so that you can do your research. Online, you will be able to read about the latest fashion so that you can keep up with the fad. If you are into the latest fashion trends then http://www.replicawatchesukshop.co.uk/ you do not want to purchase something that was http://www.nanwatches.org/ As you are choosing the best http://www.warham.org.uk/whois.html you should not only take into consideration the trend, but you should also consider what you will be using it for.
  คุณ :   YAN  เมื่อ :   11/17/2017 4:11:51 PM  E-mail :    yanan@yahoo.com
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th