อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
     ซ่อมสายไฟ กับการใช้บันได ผิดวิธี

ซ่อมสายไฟ กับการใช้บันได ผิดวิธี


จริงอยู่ครับ ที่การทำให้ไฟฟ้าติดเร็วที่สุด เป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชนทุกคน
ในบางครั้งและบางสถานที่การที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดมูลค่าความเสียหายมากมาย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ช่างไฟฟ้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสี่ยงอันตรายในการทำงาน

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการวางแผนและการเตรียมความพร้อมที่ดีในการทำงาน

ภาพนี้เป็นภาพในเวียดนามครับ ไม่ใช่ในประเทศไทย

*********************************

   
        ที่มา : Thai Safety Work : 04/มี.ค./2559
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th