อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
     กินอาหารอย่างไร...ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง

อาหารเป็นปัจจัยหลักที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นแหล่งพลังงานและสร้างสมดุลย์ให้กระบวนการการทำงานของร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปกติ

หากเรารับประทานอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นเวลานานๆ อาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ได้ รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 5 ของประชากรอายุระหว่าง 15-59 ปี โดยในแต่ละปีมีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 6 ล้านคน

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ เป็นต้น การลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างง่ายๆ หนึ่งในนั้นคือการรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองดังนี้

1.อาหารที่มีรสเค็มจัดหรือมีเกลือสูง เช่น เกลือ น้ำปลา ซีอิ๊ว ผงชูรส ผงปรุงรส เครื่องพริกแกง อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่เค็ม ไส้กรอก ขนมถุงกรุบกรอบ อาหารดองเค็ม อาหารแช่อิ่ม อาหารตากแห้ง การบริโภคอาหารที่มีเกลือสูงเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งและตีบ

2.อาหารที่มีรสหวานจัด เช่น น้ำหวาน น้ำอัดลม ชา กาแฟ ขนมหวาน ผลไม้หวานจัด เมื่อรับประทานอาหารหวานมากเกินไป ได้รับพลังงานสูงและร่างกายเผาผลาญไม่หมด จะทำให้น้ำหนักเกิน น้ำตาลในเลือดสูง ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแดงแข็ง ทำให้หลอดเลือดสมองตีบตันได้

3.อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง พบได้ในไขมันจากสัตว์และพืช รวมถึงอาหารอื่นๆ ทั่วไป เช่น น้ำมันหมู น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม นมและผลิตภัณฑ์นม เนย มาการีน โกโก้ ช็อกโกแลต ไขมันจากสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มระดับโคเลสเตอรอลในเลือดให้สูงขึ้น ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัวและตีบ เนื่องจากการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด

แล้วเราควรเลือกรับประทานอย่างไรให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสม เลือกข้าวและธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี เพิ่มปริมาณผักในมื้ออาหารทุกมื้อ เลือกผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารสูงและไม่หวานจัด เพื่อควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และนอกจากการรับประทานอาหารที่ดีส่งผลให้ร่างกายมีภาวะโภชนาการที่ดีแล้ว การออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อเกิดโรคหลอดเลือดสมองอีกทางหนึ่งด้วย

*****************************

   
        ที่มา : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค : 14/มี.ค./2559
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th