อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
   
หนีบ บีบ อัด ทับ  
บาด ตัด เฉือน ฟัน ดึง ฉีก  
กระเด็นใส่ ดีดใส่ สะบัดใส่ ฟาดใส่ พุ่งชน เลื่อนใส่  
ยกของหนัก ก้มหลังยก เอี้ยวตัว เอื้อม (เสียหลัก)  
กระแทก ชน ครูด ถาก เสียดสี  
ทิ่มแทง เจาะ ข่วน เกี่ยว เสียบ  
กัดกร่อน ระคายเคือง  
หล่นใส่ หล่นทับ ล้มทับ เลื่อนทับ  
ตกจากที่สูง  
 
บาด ตัด เฉือน ฟัน ดึง ฉีก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำไม้ที่ต้องการตัดวางประกบกับแผ่นโลหะช่วยยึดไม้ แล้วดันไปข้างหน้า ซึ่งจะทำให้โต๊ะตัดเคลื่อนไปข้างหน้าการ์ดที่ครอบใบเลื่อยก็จะเปิดออก เมื่อตัดปลายไม้เสร็จแล้วปล่อยให้โต๊ะตัดเคลื่อนถอยหลังสู่ตำแหน่งเดิม การ์ดที่ติดอยู่กับโต๊ะเลื่อยก็จะกลับมาครอบใบเลื่อยตามเดิม ส่วนเศษไม้ที่ตัดออกจะไหลตามทางลาดเอียงลงสู่ภาชนะรองรับ
 
 
 
งานตัดชิ้นงานไม้ที่มีขนาดเล็กโดยใช้มือดันไม้เข้าทางปากช่องรับ ไม้ที่ดันเข้าไป จะดันไม้ในลำดับที่อยู่ในสุดเข้าสู่คมใบเลื่อย และไม้ที่เข้าสู่คมใบเลื่อยนี้จะไปดันไม้ที่ทำการผ่าแล้วให้ไถลลงไปตามทางลาดเอียง และตกลงสู่ภาชนะรองรับ เป็นวิธีการป้องกันตามหลักการนิ้วมือไม่เคลื่อนไหวเข้าหาหรือเคลื่อนไหวไปไม่ถึงคมเลื่อย
 
ส่งไม้ที่ต้องการผ่าเข้าทางปากช่องรับของอุปกรณ์บังคับไม้ ซึ่งประกอบด้วยแผ่นโลหะบังคับไม้ด้านข้างทั้งสองข้าและมีลูกล้อยาง กดไม้แทนการใช้มือกด ไม้ที่ป้อนเข้า ในลำดับถัดมาจะดันไม้ที่ผ่าแล้วออกจากใบเลื่อยหรือพนักงานที่อยู่ด้านตรงข้าม ซึ่งทำหน้าที่รับไม้ดึงออกไป หรือเลื่อยคนเดียวและเป็นไม้แผ่นเดียว ก็ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยส่งชิ้นงานไม้ เป็นวิธีการป้องกันตามหลักการไม่เคลื่อนไหวเข้าหาหรือเคลื่อนไหวไปไม่ถึงคมเลื่อย
 
แนวคิดสำหรับอุปกรณ์ช่วยในการกีดด้าย แกนเสียบหลอดด้ายมีลักษณะคล้ายรูปทรงกรวย มีบ่ารองรับหลอดด้าย ส่วนของแกนเสียบ หุ้มด้วยยางเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน อุปกรณ์ส่วนยึดหลอดด้ายทำจากโลหะแบบทรงกลมผ่าครึ่ง ขนาดเหมาะสมกับหลอดด้ายที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ อุปกรณ์ส่วนนี้จะร้อยน๊อตยึดติดกับเสาแกนเสียบหลอด สามารถถ่างและหนีบเพื่อทำการบังคับ/ยึดหลอดด้ายกับแกนให้แน่น โดยใช้เท้ากดลงบนคันบังคับซึ่งอาศัยกลไกง่ายๆ คล้ายคานกระดก
 
แนวคิดสำหรับอุปกรณ์ช่วยในการกีดด้าย โดยอาศัยแกนโลหะสองอันบีบเข้าหากัน เพื่อหนีบหลอดด้ายบังคับให้อยู่กับที่ไม่ดิ้นขณะทำการกีดด้าย โลหะที่ใช้จะเป็นโลหะรูปทรงกลม ด้านที่เป็นแกนอยู่กับที่ หุ้มด้วยยางเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน ส่วนแกนเสียบหลอดด้ายอาจหุ้มด้วยยางเช่นกันก็ได้ ใช้งานโดยการนำหลอด้ายที่ต้องการกีดด้ายออก เสียบในแกนหลอดด้าย ใช้มือบีบแกนทั้งสองเข้าหากันให้แน่นเพื่อทำการกีดด้าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การ์ดครอบใบเลื่อย วงเดือนของเลื่อย ชนิด Swing Saw เป็นแบบพลาสติกใสครึ่งวงกลม ปลายด้านหนึ่งยึดติดกับการ์ดที่ครอบอยู่ด้านบนอีกด้านหนึ่งยึดติดกับการ์ดที่ครอบอยู่ด้านบนอีกด้านหนึ่ง จะมีร่องบังคับการยกตัวขึ้นของการ์ดเมื่อไปกระทบไม้ที่ต้องการตัดและเมื่อตัดเสร็จแล้ว การ์ดก็จะตกลงมาค้างที่สลัก และเลื่อยลงมาค้างที่สลัก เมื่อตัดไม้เสร็จแล้ว
 
 
 
 
 
การ์ดเลื่อยวงเดือนสำหรับงานตัดไม้อัด หรือวัสดุที่เป็นแผ่นบาง การ์ดตัวบนจะครอบส่วนบนของใบเลื่อย การ์ดด้านข้างใบเลื่อยทั้งสองข้างสามารถยกขึ้นลงได้ เมื่อสอดไม้อัดหรือวัสดุแผ่นบางเข้าสู่ใบเลื่อย หน้าไม้จะชนการ์ดด้านข้างทั้ง 2 และดันให้ยกตัวสูงขึ้น การ์ดทั้ง 2 ข้างนี้ จะป้องกันมือที่ประคองชิ้นงานไม่ให้เคลื่อนไหวถูกใบเลื่อย
 
 
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th