อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
   
หนีบ บีบ อัด ทับ  
บาด ตัด เฉือน ฟัน ดึง ฉีก  
กระเด็นใส่ ดีดใส่ สะบัดใส่ ฟาดใส่ พุ่งชน เลื่อนใส่  
ยกของหนัก ก้มหลังยก เอี้ยวตัว เอื้อม (เสียหลัก)  
กระแทก ชน ครูด ถาก เสียดสี  
ทิ่มแทง เจาะ ข่วน เกี่ยว เสียบ  
กัดกร่อน ระคายเคือง  
หล่นใส่ หล่นทับ ล้มทับ เลื่อนทับ  
ตกจากที่สูง  
 
ทิ่มแทง เจาะ ข่วน เกี่ยว เสียบ
 
 
 
 
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th