อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  ถึง NPC


 ก่อน 21 ธันวา กฏหมายบอกว่า เราจะต้องขึ้นทะเบียน จป ด้วยการยื่น จป 1 เพื่อ ที่จะให้เป็น จป วิชาชีพ ไม่ถูกลดลงเป็น จป เทคนิค เราก็เลยยื่น แต่ว่า เรายังไม่ได้ทำหน้าที่ จป เลย แล้วหลังจากเรายื่น จป 1 แล้ว เราต้องทำยังไงต่อ ช่วยแนะนำ แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ยื่น จป 1 อย่างเดียว จะมีผลอย่างไรบ้าง
คุณ :   มะนาวหวาน   เมื่อ :   22/3/2550 12:31:46   E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 1
 
 งง ครับ หากไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ จป. แล้วจะยื่นได้อย่างไร คืออย่างนี้ครับ การยื่น จป. 1 จะต้องมีหลักฐานประกอบด้วยกัน 2 อย่าง

1. สำเนาวุฒิบัติ
2. หนังสือการแต่งตั้ง จป จากนายจ้าง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. วุฒิการศึกษา
6. รูปถ่าย

ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้แจ้ง อาจใช้ เทคนิคเล็กน้อย เรื่องการแจ้งช้าหรือแจ้งย้อนหลัง

ยังไงก็ลองไปสอบถามหรือโทรไปสอบถาม
ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือเขตที่สถานประกอบการท่านตั้งอยู่

อย่าถามนะครับว่าเบอร์ติดต่ออะไร ผู้ก็ไม่รู้เหมือนกัน

ส่วนท่านที่แจ้งไปแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปคือการแจ้ง จป ว ที่เมื่อก่อนเป็น จป 3 แบบฟอร์ม หาได้ จากเว็บนี้ นะครับ คุ้นๆ นะ

  คุณ :   วุธ  เมื่อ :   22/3/2550 13:20:10  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 2
 
 เรียนคุณมะนาวหวาน

เมื่อคุณได้แจ้ง จป.1 แล้วก็ถือได้ว่าคุณได้ทำการแจ้งชื่อ จป.เรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือ การแจ้งผลการดำเนินงานของ จปวิชาชีพ ซึ่งตามกฎหมายจะต้องแจ้งผลการดำเนินงานทุกๆ ไตรมาส

ซึ่งปัจจุบันการแจ้ง จป ว จะต้อง แนบเอกสาร แบบฟอร์มจปว. ควบคู่กับ จป.3 ด้วยค่ะ เนื่องจาก ต้องนำมาใช้อ้างอิงกับระบบเดิม

เห็นว่าอนาคตจะมีการให้ยื่นแบบฟอร์มต่างๆ ได้ทาง internet แล้วนะคะ ซึ่งระหว่างนี้กำลังอยู่ในช่วงการจัดทำระบบอยู่


แบบแจ้ง จป.ว
http://www.oshthai.org/CmsLite/download/pdf/จป.ว.ท.pdf

แบบแจ้ง จป 3

http://www.oshthai.org/cmslite/download/pdf/จป3.pdf

  คุณ :   NPC-S&E  เมื่อ :   23/3/2550 14:11:08  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 3
 
 สำหรับคำถามที่ ว่า แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ยื่น จป 1 อย่างเดียว จะมีผลอย่างไรบ้าง

ต้องตอบว่าถ้าตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๓๗ ให้นายจ้างส่งรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กำหนด ทุกสามเดือนตามปีปฏิทิน ทั้งนี้ ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนด

หากท่านไม่แจ้งก็จะถือว่าท่านไม่ได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหากเกิดเหตุร้ายในหน่วยงานของท่าน ก็จะมีผลเสียตามมา
  คุณ :   NPC-S&E  เมื่อ :   23/3/2550 14:44:02  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 4
 
  ขอบคุณค่ะ
  คุณ :   มะนาวหวาน  เมื่อ :   24/3/2550 8:31:48  E-mail :   
 
 
 
 
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่    ตัวเลข
  กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
สามารถใส่รูปได้เฉพาะ VIP MEMBER เท่านั้น เข้าระบบกรุณา Login เพื่อใช้สิทธิ์
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th