อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
  รบกวนสอบถามกฎหมาย ครับ
Detail


 รบกวนสอบถามหน่อยครับ ปกติกรมเจ้าท่า จะสังกัดกระทรวง คมนาคม ใช่มัยครับ (ในความเข้าใจของผมน่ะครับ) แต่ทำไม ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๗๗/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานสมรรถนะและข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (Performance Standards and Functional equirements) ของระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System ; VMS) สำหรับเรือประมง และเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอสขึ้นไป ถึงได้อยู่ในหมวด กฎหมายท้องถิ่น และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะว่าปกติผมเห็น กรมเจ้าท่า มักจะออกกฎหมายในกระทรวง คมนาคม รบกวนด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ
Name :   ภาคภูมิ   Date :   7/7/2015 4:44:57 PM   E-mail :   peakkojung@hotmail.com
 
Comment :
 1
 
 ขอบคุณที่ให้ข้อเสนอะแนะครับ จะได้จัดทำ List รายการกฎหมายของกรมเจ้าท่าแยกออกมาต่างหาก เหตุที่เอาไปรวมไว้กับกฎหมายท้องถิ่นและอื่นๆ เนื่องจากในระบบไม่มี List ให้ลงของกรมเจ้าท่าโดยตรง จึงนำไปไว้ที่กฎหมายอื่นๆ แทน หลังจากนี้จะปรับแก้ให้มีรายการกฎหมายของกรมเจ้าท่าโดยเฉพาะ
  Name :   Jakkarin  Date :   7/20/2015 1:37:18 PM  E-mail :    Jakkarin.N@npc-se.co.th
 
Comment :
 2
 
 ขอบคุณที่ให้ข้อเสนอะแนะครับ จะได้จัดทำ List รายการกฎหมายของกรมเจ้าท่าแยกออกมาต่างหาก เหตุที่เอาไปรวมไว้กับกฎหมายท้องถิ่นและอื่นๆ เนื่องจากในระบบไม่มี List ให้ลงของกรมเจ้าท่าโดยตรง จึงนำไปไว้ที่กฎหมายอื่นๆ แทน หลังจากนี้จะปรับแก้ให้มีรายการกฎหมายของกรมเจ้าท่าโดยเฉพาะ
  Name :   Jakkarin  Date :   7/20/2015 1:37:19 PM  E-mail :    Jakkarin.N@npc-se.co.th
 
Comment :
 3
 
 ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
  Name :   ภาคภูมิ  Date :   7/20/2015 4:22:14 PM  E-mail :    peakkojung@hotmail.com
 
 
 
Reply Webboard
 
Post by
E-Mail
Picture
Code  
    Uppercase    Number
  Please input the code from above to fill in with.
Detail
 
Can put only VIP MEMBER only. Please Login for Member
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th