อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
  รับสมัครงาน จป.วิชาชีพ
Detail


 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อายุ : 22 – 30 ปี
เพศ : ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หน้าที่และความรับผิดชอบ : จัดทำและดูแล ระบบมาตรฐาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , กำกับ ดูแล พนักงานในบริษัทให้ปฎิบัติตามระบบมาตรฐานฯและงานด้านอาชีวอนามัยฯอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทักษะและความสามารถ : มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยฯเป็น
อย่างดี มีความอดทน ขยัน รอบคอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและบุคคลได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน : 18,000 บาท

สวัสดิการ : ประกันสังคม,เบี้ยขยัน,ค่าล่วงเวลา,ชุดฟอร์มบริษัท,ค่าที่พัก(กรณีต่างจังหวัด)
Name :   บริษัท ย้งเชาว์จำกัด   Date :   10/23/2015 4:09:11 PM   E-mail :   hr@ranongwarehouse.com
 
Comment :
 1
 
 ขอทราบที่อยู่ในการสมัครงานด้วยคะ
  Name :   สุพัตรา เครือวัลย์  Date :   11/16/2015 4:31:58 PM  E-mail :    Supattar@mmetal1979.com
 
Comment :
 2
 
 บริษัท ย้งเชาว์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)

19/1 ม.5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000

สอบถามเพิ่มเติม โทร.093-6399900 ฝ่ายบุคคลคะ
  Name :   hr@ranongwarehouse.com  Date :   11/16/2015 4:40:16 PM  E-mail :    hr@ranongwarehouse.com
 
 
 
Reply Webboard
 
Post by
E-Mail
Picture
Code  
    Uppercase    Number
  Please input the code from above to fill in with.
Detail
 
Can put only VIP MEMBER only. Please Login for Member
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th