อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
  ประกวดสปก.ดีเด่น
Detail


 การประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีนี้ ได้ยินมาว่าโรงงานที่ได้รับรางวัลมา10ปีติดต่อกัน ในการประกวดครั้งนี้ หากได้คะแนนในส่วน2-4 เฉลี่ยไม่ถึง98% ให้สอบตกไปเลยจริงหรือไม่ครับ
Name :   ปู   Date :   1/21/2017 1:15:52 PM   E-mail :   
 
 
 
Reply Webboard
 
Post by
E-Mail
Picture
Code  
    Uppercase    Number
  Please input the code from above to fill in with.
Detail
 
Can put only VIP MEMBER only. Please Login for Member
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th